Sökning: "bipolär"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet bipolär.

 1. 1. Individers upplevelse av att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Dahl; Hawo Osman; [2022]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom;

  Sammanfattning : Introduktion: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som gör att individen pendlar mellan mani och depression. På grund av växlingar mellan maniska och depressiva episoder upplever individen en stor påfrestning på sin livskvalitet och har en hög mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Vem är jag idag? : Att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mathilda Söderlund; Karl Reis; [2022]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; lidande; psykisk sjukdom; självbiografi; kvalitativ metod; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom som kännetecknas av ett kraftigt pendlande i allmäntillståndet till följd av växlingar mellan mani och depression. Enligt statistik har ca 1,8% av befolkningen bipolär sjukdom. Sjukdomen är kronisk och kontinuerliga återfall är vanligt. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av omvårdnad och bemötande inom primärvård och psykiatrisk vård hos patienter med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Magnusson; Maja Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bemötande; Bipolär sjukdom; Lidande; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Introduction: Bipolar disorder is a chronic illness characterized by recurrent manias and depressions. People with bipolar disorder often have contact with primary care and psychiatric care. The treatment of these individuals is essential to ensure they receive the proper care they need. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nike Jonsson Werjefelt; Nigar Ali Murat; [2022]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Mental illness; Patient experiences; Stigma; Treatment; Bemötande; Bipolär sjukdom; Patienterfarenheter; Psykisk ohälsa; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en allvarlig psykisk sjukdom som kännetecknas av skiftande tillstånd av återkommande maniska och depressiva episoder. Sjukdomen är en av de mest utmanande psykiska störningarna att hantera, och bidrar till en komplex livssituation för patienten. LÄS MER

 5. 5. En känslomässig berg- och dalbana som inte går att kliva av : Att leva med bipolär sjukdom

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nelly Bredberg; Klara Heggemann; [2022]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; kvalitativ metod; litteraturstudie; patienters upplevelse; självbiografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är ett långvarigt sjukdomstillstånd. Med sjukdomen följer svängningar mellan maniska och depressiva episoder. Allmänsjuksköterskan påverkar patienternas upplevelser av vården. LÄS MER