Sökning: "brexit påverkan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden brexit påverkan.

 1. 1. Managing future uncertainties through scenario analysis: : A case study on European financial markets from the perspective of a stock exchange

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Philip Börjesson; Patrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Scenario analysis; European financial markets; Business environment; Scenarioanalys; europeiska finansiella marknader; Affärsmiljö.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how scenario analysis can be used to strategically prepare for the future during uncertain times. The purpose is also to identify uncertainties and trends that could shape the future European financial markets and to develop projections of alternative futures on which a stock exchange could base their strategic decisions. LÄS MER

 2. 2. Brexits inverkan på svenska resenärer : En kvalitativ och kvantitativ undersökning kring effekterna av Brexit

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Daniel Hauser; [2020]
  Nyckelord :Turism; Brexit; politisk instabilitet; svenska resenärer;

  Sammanfattning : Turism har länge varit ett svårdefinierat begrepp med sin direkta och indirekta påverkan på det ekonomiska och sociala livet. Även politik har direkta och indirekta konsekvenser, inte minst på servicesektorn som till stor del består av turister och aktörer inom turism. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Brexit on the Swedish Economy : a Study on the Swedish Forest Products Export Sector

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Brexit; Exchange Rate; Export; Forest Industry; Time Series Analysis; Vector Error Correction Model;

  Sammanfattning : On the 29th of March 2019, the U.K. is scheduled to leave the European Union. This withdrawal is estimated to affect both the U. LÄS MER

 4. 4. Seger för friheten! : en kvalitativ studie om svenska kvällstidningars rapportering om Storbritanniens EU-val 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andreas Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :Kosmopolitism; EU; Brexit; demokrati; medielogik och dagordningsteorin; Science General;

  Sammanfattning : Den 24 juni 2016 kom resultatet av britternas deltagande vid valet som handlade om britterna ville att deras land skulle stanna eller lämna den Europeiska unionen. Valresultatet visade att det skulle bli en så kallad Brexit och Storbritannien kommer därför bli det första land som lämnar unionen. LÄS MER