Sökning: "c- sida"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden c- sida.

 1. 1. Hantering av informationssäkerhet: en studie om arbetet i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Paul Welishe; [2020]
  Nyckelord :Social Engineering; Informationssäkerhet; MSB; Information Security Awareness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien handlar om informationssäkerhet, den undersöker hur arbetet går till och de utmaningar som förekommer med de tillämpade arbetssätten som Lunds universitet använder sig av kopplat till Social Engineering. Detta undersöks genom litteratursökningar inom informationssäkerhet där även lagkrav är inkluderade. Bland annat behandlas C. LÄS MER

 2. 2. Kyrkomusikerns ABC - kyrkomusikens A och O? : Församlingens önskemål om kyrkomusikerns kompetens relaterat till kyrkoordningens bestämmelser om behörighet. En kvalitativ studie av hur församlingarnas ambitioner för kyrkomusiken överensstämmer med domkapitlens krav samt Kyrkomötets och Kyrkostyrelsens beslut

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Jonas Ivarsson Lind; [2020]
  Nyckelord :Kyrkomusiker; Kyrkomusikerutbildning; Kyrkomusikertjänst; Domkapitel; Kyrkomöte; Stift;

  Sammanfattning : Hur tänker de här? Varför står det som det gör i annonsen? Så har tankarna gått när jag läst Kyrkans tidnings platsannonssidor med alla olika formuleringar gällande kyrkomusikertjänsterna. Det är svårt att få ihop detta med Kyrkomötets beslut att tydliggöra de olika tjänstenivåerna för kyrkomusiker till tre stycken (A, B och C-nivå). LÄS MER

 3. 3. Referensvärden för temperaturtrösklar på personal vid Skånes Universitetssjukhus. Undersökt med kvantitativ sensibilitetsmätning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Kvantitativ sensibilitetsmätning; referensvärden; temperaturförändringshastighet; temperaturtrösklar; tunntrådspolyneuropati;

  Sammanfattning : Kvantitativ sensibilitetsmätning (QST) är en neurofysiologisk undersökning som används för att undersöka skador eller sjukdomstillstånd som påverkar tunntrådsfunktionen av perifera nerver. Med QST uppskattas individens temperaturtrösklar, som kan beskrivas som dennes förmåga att skilja på varmt och kallt. LÄS MER

 4. 4. Vacciner mot hepatit C - vad har framtiden att erbjuda? : En studie om framtida potentiella vacciner för att förhindra smitta med hepatit C.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jennifer Allansson; [2020]
  Nyckelord :Hepatit C; HCV; vaccin; T-celler; antikroppar; cytokiner; immunologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Hepatit C är en inflammation av levern orsakad av hepatit C-viruset. Runt 71 miljoner människor världen över är drabbade av den kroniska formen. Effektiva läkemedel finns för att bota sjukdomen, men dessa är dyra och således behövs ett vaccin. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av vården hos patienter med Hepatit C

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kristina Kunosson; Melihate Glasoviku; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hepatit C; Patienter; Kvalitativ; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : ERFARENHETER AV VÅRDEN HOS PATIENTER MED HEPATIT C EN LITTERATURSTUDIE MELIHATE GLASOVIKU KRISTINA KUNOSSON Glasoviku, M & Kunosson, K. Erfarenheter av vården hos patienter med Hepatit C. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER