Sökning: "c- sida"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden c- sida.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av en ljudanalysmetod för bedömning av ljudkvalitet i urbana utomhusmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Simon Heitmann; [2018]
  Nyckelord :sound; acoustics; noise; acoustic quality; acoustic design; urban planning; environmental impact assessment; ljud; akustik; buller; ljudkvalitet; akustisk design; stadsplanering; miljökonsekvensbeskrivning;

  Sammanfattning : Buller är en av de miljöföroreningar som har störst negativ påverkan på männi-skors hälsa. Några av dessa effekter är sömnstörningar, stress och i vissa fall kan detleda till hjärt- och kärlsjukdomar. Problematiken kring detta växer med en ökandebefolkningsmängd och urbanisering runt om i världen. LÄS MER

 3. 3. The house cricket Acheta domesticus, a potential source of protein for human consumption

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Lina von Hackewitz; [2018]
  Nyckelord :house cricket; Acheta domesticus; protein; amino acid; sustainable diet; future food;

  Sammanfattning : population of the world is growing and it is expected that it will reach 9.6 billion people by the year 2050. The demand for animal-derived protein is expected to increase which also increases the land and water usage, greenhouse gas emissions (GHGEs) and therefore leads to environmental stress. LÄS MER

 4. 4. "Lagen är lika mycket med oß, som med dem": Direkt aktion, brännvinsbränning och massans moraliska ekonomi i 1850-talets Karlshamn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Per Jukkola Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Hungerupplopp; direkt aktion; Karlshamn; massans moraliska ekonomi; brännvinsbränning; the moral economy of the crowd; hunger riots; direct action.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate a case of worker’s direct action against distilleries of hard liquor (brännvin) in the southern Swedish town of Karlshamn, November 1853. Many people were angry because the distilleries were allowed to keep on distilling grains and potatoes despite the constantly increasing shortage of basic foodstuffs. LÄS MER

 5. 5. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER