Sökning: "cannibalism"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet cannibalism.

 1. 1. Challenges in a changing climate : The effect of temperature variation on growth and competition in damselflies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Kim Lea Holzmann; [2022]
  Nyckelord :ecology; climate change; thermal variation; competition; cannibalism; damselfly;

  Sammanfattning : Climate change is affecting biodiversity on multiple levels all over the world. Concomitant with a higher mean temperature, an increased amplitude of temperature variation is predicted. LÄS MER

 2. 2. Cannibalism Is Not Inherently Immoral : A Philosophical Study of Morality and Cannibalism

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rebecca Blomberg; [2022]
  Nyckelord :Cannibalism; Armin Meiwes; Meiwes; German cannibal; Cannibal; Moral; Morality; Immoral; Immorality; Philosophy; Ethics; Autonomy; Morality in cannibalism; cannibalism moral; cannibalism morality; consent; moral philosophyy; Kannibalism; kannibal; filosofi; etik; moral; samtycke; Armin Meiwes; Tysk kannibal; moralisk kannibalism; moral i kannibalism; moralfilosofi; autonomi;

  Sammanfattning : This essay argues that cannibalism is not inherently immoral. To demonstrate this, I have analyzed the ethics of cannibalism through the perspective of consent, rights, autonomy, and consumption of flesh. I have defined the concepts of cannibalism and morality. LÄS MER

 3. 3. Deskriptiv studie av vildsvins rörelser och kontakter, samt implikationer för spridning av afrikansk svinpest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Olivia Nordfeldt; [2021]
  Nyckelord :vildsvin; afrikansk svinpest; kontakt; rörelse; vildsvinskadaver;

  Sammanfattning : Afrikansk svinpest (ASF) är sjukdom som drabbar alla medlemmar i familjen Suidae. Det senaste decenniet har sjukdomen spridit sig snabbt i både Europa och Asien där den har fått stora socioekonomiska konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Äcklet, Äcklet : En äckelstudie om doft, kroppsvätskor och skriftliga spyor samt att äta sig själv och andra i Aliide, Aliide, Parfymen, Nekrofilen, Våtmarker och Tid för kärlek

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2021]
  Nyckelord :Disgust; Abjection; Scent; Bodyfluids; Cannibalism; Vomit; Research position; Reading; Writing; Subject borders; female body; gaze; power; power relations; Ahmed; Kristeva; repulsive; effects; affective; performativity; äckel; abjekt; doft; lukt; kroppsvätskor; spy; kräkas; kannibalism; forskarsubjekt; gränser; läsandesubjekt; skrivandesubjekt; affektiv; performativitet; makt; kvinnokropp; död; motstånd; effekt;

  Sammanfattning : This essay explores and examines disgust in five literary figures and books based on scent, bodyfluids and abjection. Together with Julia Kristeva's Powers of Horror: An Essay on Abjection and Sara Ahmed's "The Performativity of Disgust" in The Cultural Politics of Emotion, I analyze these books, and my position as a researchsubject. LÄS MER

 5. 5. The Animal in the Mirror : Zoomorphism and Anthropomorphism in Life of Pi

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Miryam Bernadette Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Life of Pi; anthropomorphism; zoomorphism; anthropophagy; cannibalism; ecocriticism; animal studies; human-animal dualism; Yann Martel; cartesian dualism; animal philosophy;

  Sammanfattning : This essay explores the application of zoomorphism and anthropomorphism in Yann Martel’s novel Life of Pi. The novel, rather than being a mere shipwreck-narrative or a miraculous tale with religious overtones, is also a story about the complicated and perhaps inevitably divided relationship between humans and animals. LÄS MER