Sökning: "ccl22"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ccl22.

  1. 1. Makrofager som stimulerats med Cutibacterium acnes ökar sitt uttryck av CCL22 mRNA

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Sandra Lundell; [2019]
    Nyckelord :macrophage; macrophages; prostate; prostate cancer; ccl22; chemokine; makrofag; makrofager; Cutibacterium acnes; C. acnes; prostata; prostatacancer; ccl22; kemokin;

    Sammanfattning : Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer. Varje år diagnostiseras ungefär 1,3 miljoner män världen över med prostatacancer och trots det vet man inte de bakomliggande orsakerna. LÄS MER