Sökning: "förlossningsdepression"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet förlossningsdepression.

 1. 1. Förlossningsdepression hos mannen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Engelin; Magdalena Westergren; [2021]
  Nyckelord :Experience; fathers; participation; postpartum depression; support interventions; Delaktighet; fäder; postpartumdepression; stödinsatser; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett globalt hälsoproblem med allvarliga konsekvenser. Stora livsförändringar som till exempel barnafödande innebär ofta stora påfrestningar, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Postpartumdepression (PPD) är ett sjukdomstillstånd som drabbar modern men även fadern och inte minst hela familjen. LÄS MER

 2. 2. Legitimerade psykoterapeuters upplevelser av utmaningar och möjligheter i psykodynamisk terapi med gravida : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Andrea Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Pregnancy; Psychotherapy; Antenatal; Depression; Treatment; Attachment; Graviditet; Psykoterapi; Antenatal; Depression; Behandling; Anknytning;

  Sammanfattning : Inledning: Antenatal depression är en riskfaktor förknippad med ej fullgången graviditet, anknytningssvårigheter och förlossningsdepression. Ny forskning framhåller att den havande kvinnans psykiska mående kan ha påverkan på fostrets utveckling. LÄS MER

 3. 3. Pappors upplevelser av mammans postpartumdepression : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sabina Holmberg; Malin Keskitalo; [2020]
  Nyckelord :postpartumdepression; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) kallas även förlossningsdepression vilket är en depression som inträffar under eller efter en graviditet. En depression i kombination med ett nyfött barn gör att familjen och speciellt barnet blir särskilt utsatt och riskerar långsiktig negativ påverkan. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av postpartumdepression och vården vid sjukdomen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Ahlgren; Lucia Fernández Stenman; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; care; non-institutional care; experience; women; Postpartumdepression; vård; öppenvård; upplevelse; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsdepression (PPD) drabbar 12 % kvinnor. Sjukdomen erhålls efter barnafödande och kommer vanligtvis inom fyra veckor. Idag förekommer det okunskap om psykisk ohälsa relaterat till förlossningsdepression. Dessutom finns det begränsad kunskap hos de nyblivna mödrarna om hur och var de ska söka vård. LÄS MER

 5. 5. En beskrivande litteraturstudie av kvinnors upplevelse av förlossningsdepression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Maria Martens; Sahar Nasser; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion                       Ett allvarligt problem för nyblivna mödrar världen över är risken att drabbas av förlossningsdepression som i medicinska termer har namnet Postpartumdepression och kan förkortas som PPD. Forskning visar att många kvinnor lider av PPD utan att söka hjälp av vården. LÄS MER