Sökning: "choreomusicology"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet choreomusicology.

  1. 1. Konstnärligt svängrum – en skildring av skapandets förutsättningar i inzoomat och utzoomat perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Corinne Dominique; [2021-09-28]
    Nyckelord :kompositör och musiker; komposition och koreografi; allkonstverk; choreomusicology; musicking; kombinerade konstformer; skapandemetoder; konstmusik; populärmusik;

    Sammanfattning : Detta arbete syftar till att identifiera och diskutera förutsättningar för skapande med utgångspunkt i två perspektiv: ett konstnärligt samarbete inriktat mot komposition och koreografi, och ett större perspektiv på komponerande inom institutionella, kulturella och ideologiska narrativ. Det första, inzoomade perspektivet inbegriper frågor om samarbetet; hur konstformerna förhåller sig till varandra samt hur skapandets förutsättningar ser ut i processen. LÄS MER