Sökning: "clipping"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet clipping.

 1. 1. LIFE IN ISOLATION - A Corpus-Based Study of the Use of the Word Element Iso during the Covid-19 Pandemic

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tove Nilsson; [2021-10-04]
  Nyckelord :English; blending; clipping; compounding; coronavirus corpus; Covid-19; English word-formation; neologisms; semantics; vocabulary;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to investigate frequencies and semantic usages of the word element iso in a corpus of newspapers and magazines related to COVID-19, the so called the Coronavirus Corpus. The coronavirus pandemic has led to many new words and expressions and it is thus of interest to examine how often such neologisms are used, as well as what they might communicate semantically. LÄS MER

 2. 2. Comparing Analog and Digital Non-Linear Sonic Signatures : an Investigation on Creative Application and Subjective Perception using the Universal Audio 1176 FET Compressor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Behzad Mehrnoosh; [2021]
  Nyckelord :compression; compressor; non-linear; distortion; sonic signature; analog; hardware; digital; software; emulation; modeling; 1176;

  Sammanfattning : Historically, compression was primarily used as a preventative measure to reduce the risk of clipping or overloading equipment in the recording signal chain. Research on the topic has revealed that modern production applications more commonly include utilizing compression as a creative effect, to impart distortion, manipulate timbre, and modify transients, rather than to control the dynamic range of audio signals. LÄS MER

 3. 3. Att raka eller inte raka : en jämförelse av förekomsten av bakterier före och efter rakning inför venös blodprovstagning på hund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Lindskog; Linn Ekberg; [2021]
  Nyckelord :bakterier; blodprov; desinfektion; hygien; päls;

  Sammanfattning : I veterinärmedicinsk litteratur anges ofta att rakning bör ske inför blodprovstagning via v. cephalica på hund, då det anses vara mer hygieniskt. Dock finns det mycket få studier som undersökt den hygieniska aspekten av rakning. Däremot finns det konstaterade negativa effekter av rakning. LÄS MER

 4. 4. Analyzing the Anisotropy Phenomenon in Transformer-based Masked Language Models

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ziyang Luo; [2021]
  Nyckelord :Transformer; BERT; RoBERTa; Anisotropy;

  Sammanfattning : In this thesis, we examine the anisotropy phenomenon in popular masked language models, BERT and RoBERTa, in detail. We propose a possible explanation for this unreasonable phenomenon. LÄS MER

 5. 5. A Navigation Mesh-Based Pathfinding Implmentation in CET Designer : An Alternative to a Waypoint Graph-Based Solution

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Markus Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Pathfindning; Navigation mesh; Waypoint graph; CET Designer;

  Sammanfattning : This thesis details the implementation of a navigation mesh within the interior space planning software CET Designer. The motivation for this is to investigate whether a navigation mesh is a suitable alternative to its current path finding solution which is based on a waypoint graph. LÄS MER