Sökning: "copper laminate"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden copper laminate.

 1. 1. CuPGS Laminate Core for a Matrix Microchannel Heat Exchanger

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Torkel Skog; [2019]
  Nyckelord :cryogenics; counter-flow; matrix heat exchanger; microchannel; PGS;

  Sammanfattning : Cryocooling is a continuously developing field of engineering, applied in the fieldsof aerospace, military, and medical sciences among others. There is a demand forsmaller and more efficient cryocoolers for spaceborne low-light observation missions,with many custom cooling systems having completed successful missions. LÄS MER

 2. 2. Vätskenivåmätning för nivåreglering till doppvärmare : I sura och basiska lösningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Morteza Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :Capacitive level sensors; liquid level; copper laminate; PVDF; Teflon; Kapacitiva nivågivare; vätskenivå; kopparlaminat; PVDF; Teflon;

  Sammanfattning : Idag är de flesta kemiska industrier försedda med system för nivåreglering. Dessa system syftar till att kontrollera vätskenivån i en behållare, trots störningar i form av smuts och skum. För denna process finns olika modeller av nivågivare på marknaden, men de flesta är antingen dyra eller kräver mycket rengöring och underhåll. LÄS MER