Sökning: "counter movement jumps"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden counter movement jumps.

 1. 1. Very Heavy Resisted Sprinting: A Better Way to Improve Acceleration? : Effects of a 4-Week Very Heavy Resisted Sprinting Intervention on Acceleration, Sprint and Jump Performance in Youth Soccer Players

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Domen Bremec; [2018]
  Nyckelord :sprint; resisted sprinting; acceleration; jumping; speed; football; soccer;

  Sammanfattning : Abstract Aim was to investigate the effects of heavy resisted and unresisted sprint training protocols and see its effects on sprint time, vertical and horizontal jumping and sprint mechanics. Youth male soccer players [n=27] participated in this study, they were all individually assessed for the horizontal force-velocity profile using two unresisted sprints and load-velocity profile using four progressively resisted sprints (25%, 50%, 75% and 100% body mass). LÄS MER

 2. 2. A correlation study between vertical jump height and sprint in young female teamgymnasts

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Emma Larsson; [2016]
  Nyckelord :vertical jump; sprint; teamgym; gymnastics;

  Sammanfattning : Background: Teamgym is a relatively new and emerging sport that originating comes from Scandinavia. Teamgym differs a lot from the most known form of gymnastics, artistic gymnastic. For example artistic gymnastics is an individual sport, while teamgym is performed by 6-12 members in each team. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan styrketester och prestationsparametrar för kvinnliga respektive manliga basketspelare på ungdomslandslagsnivå : en tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Holmgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet och frågeställningar: Att undersöka sambandet mellan styrketester och prestationsparametrar i from av hopp och sprint för kvinnliga respektive manliga basketspelare på ungdomslandslagsnivå. Hur ser sambandet ut mellan hopphöjd samt sprint och knäböjsstyrka?Hur ser sambandet ut mellan hopphöjd samt sprint och frivändning?Vilken påverkan har kön, ålder, 1RM frivändning 1RM knäböj, respektive och tillsammans, på resultaten för hopphöjd och sprint. LÄS MER

 4. 4. A correlation study between unilateral countermovent jumps, unilateral drop jumps and different sprint distances

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Patrik Svensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Sprinting and jumping is an important physical part of soccer. Games are often won or lost cause of this two factors. Also the ability to sprint, how often you can sprint and how well you can sprint late in a game is what differ between the absolute world class players and other top class players. LÄS MER

 5. 5. Effekten av betainsupplementering på prestationsförmågan hos vältränade cykelatleter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Erik Lindqvist; Andreas Holm; [2014]
  Nyckelord :Betaine; TMG; trimethylglycine; supplement; wingate; modified wingate; CMJ; counter movement jumps; athletes; ergogenic aid; sprint performance; intervention; maximum peak power; Betain; TMG; trimetylglycin; kosttillskott; prestationsförmåga; wingate; atleter; prestationshöjande; sprintförmåga; intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med denna studie var att undersöka effekten av sju dagars tillskott av betain (2,5 gram/dag) på prestationsförmågan i idrottsspecifika tester för manliga vältränade cykelatleter.Metod: Sex (n=6) manliga testpersoner (genomsnitt ± standardavvikelse ålder, 31,7 ± 10,2 år; längd, 188,2 ± 3,6 cm; kroppsvikt; 82,5 ± 7,6 kg; fettfri massa, 71,6 ± 7,3 kg) genomförde förtester bestående av fem counter movement jumps, fyra stycken 12 s wingate-sprinter med 2,5 minuters aktiv vila följt av fem ytterligare counter movement jumps. LÄS MER