Sökning: "creasing"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet creasing.

 1. 1. “Hej, vad kan jag hjälpa dig med?”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joachim Silber; Isabella Tilly; [2020]
  Nyckelord :Extern förändringskommunikation; Teknologi-Acceptans; Artificiell in-telligens; Chatbots; Digital Natives Digital Immigrants; UTAUT2; AIDUA; Digi-talisering; Organisationsförändring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer använder sig idag av det digitala kommunikationsverktyget “chatbots” i sin kundtjänst för att kommunicera med sina användare. Den främsta anledningen till att chatbots i form av kundtjänst blir allt vanligare på organisationers webbsidor är att de kan effektivisera verksamheten och därmed reducera kostnader. LÄS MER

 2. 2. Analysis of length effect dependencies in tensile test for paperboard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Filip Claesson; [2020]
  Nyckelord :paperboard; short span;

  Sammanfattning : Paperboard combined with polymer and aluminium films are widely used in food packages. Paperboard is used for the bulk of the package material, and provides the stiffness. Paperboard is a highly anisotropic material, which is affected by how the fibers are orientated. LÄS MER

 3. 3. Falsk såbädd med Väderstad CrossCutter Disc : en jämförelse med standardtallrikar och gåsfotsskär

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Sara Hellgren; [2019]
  Nyckelord :CrossCutter Disc; falsk såbädd; fröbank; groning; groningsvila; gåsfots-skär; Lapsana communis; ogräsbekämpning; ; reducerad bearbetning; spillsäd; tallriks-redskap; Tripleurospermum perforatum; Veronica agrestis;

  Sammanfattning : Reducerad jordbearbetning har ökat i popularitet bland svenska lantbru-kare under senare år, främst på grund av tidsbrist och minskad lönsamhet i jordbruket. En mindre intensiv jordbearbetning har också en rad andra posi-tiva effekter, framförallt för markstrukturen och att växtnäringsläckaget minskar, men en vanlig konsekvens av reducerad jordbearbetning är att ogräsförekomsten ökar, vilket gör växtodlingen beroende av herbicider. LÄS MER

 4. 4. Predicting catastrophic failure in barrier coated packaging board and paper after creasing and folding : Proposing a methodology to predict barrier failure after creasing and folding

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknikKarlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Andreas Riedel; [2018]
  Nyckelord :Crease; Barrier coatings; Folding; Methodology; Cracks;

  Sammanfattning : Different methods to predict barrier failure in packaging board or paper after converting were investigated. The approach was to compare substrates before and after creasing/folding by applying different barrier tests and to propose a methodology to predict failure in the barrier layer. LÄS MER

 5. 5. Development of a 4-point bending test to characterize creases on paperboard and packaging material

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Jakob Lindbladh; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the manufacturing of a paperboard-based package, the material is in one step folded to obtain the desired shape of the end product. Prior to this step, the material undergoes another processing step, creasing, in which the material is damaged along the folding lines. LÄS MER