Sökning: "Paperboard"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Paperboard.

 1. 1. The Investigation and Modeling of the interaction between Paperboard Clippings in a Pipe Flow

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Lea Christierson; [2021]
  Nyckelord :Fluid-structure interaction; paperboard material modeling; transient pipe flow; overset mesh; image analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the manufacturing process of Tetra Pak packages, holes are cut out of the paperboard for straws and caps. The left-over paperboard clippings, called confetti, need to be evacu- ated from the machine. However, this evacuation process has proven to cause problems due to jams arising as the confetti get stuck in joints and along the pipe walls. LÄS MER

 2. 2. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Olsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; mesaugn; elfilterstoft; sulfatmassa; kartongbruk;

  Sammanfattning : Iggesund Mill is an integrated pulp and paperboard mill that makes kraft pulp and solid bleached board. In the pulp process, white liquor is used to make pulp. The white liquor is recovered in the recovery process. LÄS MER

 3. 3. Biogent kol i träbaserade produkter från svensk skogsindustri och kolets inbindningstid : En analys av potentialen att öka inbindningstiden i det årliga tillskottet av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Rosendal; [2020]
  Nyckelord :wood-based products; biogenic carbon; carbon content; climate change; forest industry; sawn timber; pulp and paper industry; bioenergy; träbaserade produkter; biogent kol; kolinnehåll; klimatförändringar; skogsindustri; sågade trävaror; massa- och pappersindustrin; bioenergi;

  Sammanfattning : Nivåerna av växthusgaser i atmosfären har ökat drastiskt de senaste århundradet, till följd av mänsklig aktivitet. Det krävs en stor omställning för oss människor om klimatförändringarna ska motverkas och för att konsekvenserna för planeten inte ska bli allt för stora. LÄS MER

 4. 4. Development of training material for a process analysis tool in the paper industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sara Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :training material; e-learning; adult learning; self-directed learning; cognitive learning; process analysis tool; utbildningsmaterial; e-lärande; vuxnas lärande; självstyrt lärande; kognitivt lärande; processanalysverktyg;

  Sammanfattning : Paperboard is accessible for everyone, such as packaging for provisions or beauty products. Paperboard consists of several layers of pulp and has different types of qualities depending on the material’s area of use. LÄS MER

 5. 5. Implementation of moisturedependent constitutive model for paperboard

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Venkata Venu Sai Phani Ram Babbepalli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There has been a considerable increase in the usage of paper products due to its sustainability in the product cycle. Many environmental and process variables can affect the mechanical behavior of paper from its making to finished products. LÄS MER