Sökning: "cyberrymden"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet cyberrymden.

 1. 1. Stormakters cyberstrategier

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Filip Backman; [2022]
  Nyckelord :internationella relationer; realism; stormakter; cyberstrategier.;

  Sammanfattning : Det teoretiska fältet inom internationella relationer som benämns realismen betraktar världsordningen som en anarkistisk plats där en kontinuerlig maktkamp pågår mellan rivaliserande stater. Dock har systemet en viss struktur där stater kan rangordnas i systemet utifrån traditionella realpolitiska maktmedel så som internationellt erkännande, ekonomi och tillgången till konventionella och nukleära militära medel. LÄS MER

 2. 2. På gränsen till ett osynligt krig - en undersökning av våldsförbudets gränser i förhållande till cyberoperationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Link; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; IT-rätt; cyberoperationer; våldsförbudet; use of force; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samhället går mot en ökad digitalisering vilket trots många fördelar innebär större sårbarhet och fler risker. Därför har cybersäkerhet fått en större betydelse men gränserna för vad som är tillåtet är oklart. Cyberoperationer är handlingar som företas i en virtuell verklighet vilken kallas cyberrymden. LÄS MER

 3. 3. Svensk avskräckning i cyberrymden : En fallstudie på Sveriges cyberstrategi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Lundin; [2021]
  Nyckelord :cyberavskräckning; Sverige; småstat; strategi;

  Sammanfattning : The technology of the 21st century has brought immense benefits to humanity. For example, we can communicate via the internet and have a whole encyclopaedia at our fingertips in our mobile devices. But society has also become more vulnerable to cyberattacks and other aggressive cyberthreats. LÄS MER

 4. 4. "It was a massive bombing of all our systems" : en studie av John A. Wardens femringsmodell och NotPetya

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Hugo Hedén; [2020]
  Nyckelord :The Enemy as a System; Center of Gravity; CoG.; Warden; cyberrymden; cyberattack; NotPetya; strategi; kritiska sårbarheter;

  Sammanfattning : According to NATO Review, in 2013 it was estimated that over 97% of the world's telecommunications were transmitted via the internet and that this was a growing trend. This essentiality for communication means that information systems have become a natural target and point of attack in military actions and planning. LÄS MER

 5. 5. Hotet från cyberrymden : regeringens formulering av informations- och cybersäkerhet - vad är problemet?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Statsvetenskapliga avdelningen

  Författare :Matilda Torell Sjölander; [2019]
  Nyckelord :Informations- och cybersäkerhet; demkrati; What is the problem represented to be; hotbildskonstruktion.;

  Sammanfattning : This thesis examines the Swedish Government Cyber Security Strategy laid out for the years 2016-2022 using Carol Bacchi’s discourse method and theory concept “What’s the problem represented to be” (WPR). The theoretical framework of the thesis also builds on critical theories on security- and threat perception following the concept of “exceptionalist securitising” and “diffusing insecurities”. LÄS MER