Sökning: "den sociala ansvarsideologin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden den sociala ansvarsideologin.

 1. 1. Att vara är att synas – en kvalitativ innehållsstudie om produkt- och varumärkesexponering i Skavlan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Bennshagen; Olivia Lindh; Anton Skoglund; [2015-02-10]
  Nyckelord :den frihetliga massmedieideologin; Pierre Bourdieu; television; den sociala ansvarsideologin; ethnographic content analysis; framing; stealth marketing; storytelling; commercial speech; Skavlan; produktexponering; varumärkesexponering;

  Sammanfattning : Titel: Att vara är att synas – en kvalitativ innehållsstudie om produkt- och varumärkesexponering i SkavlanFörfattare: Louise Bennshagen, Olivia Lindh och Anton SkoglundUppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2014Handledare: Britt BörjessonSidantal: 65 sidor inklusive bilagorAntal ord: 18539Syfte: Att undersöka om det förekommer produkt- och/eller varumärkesexponering i Skavlan avsnitt 1-9 säsong 12, och i så fall på vilket/vilka sätt.Metod: Kvalitativ innehållsanalys – Ethnographic Content AnalysisMaterial: AvsSVT, commercial speech,storytellingnitt 1-9 av Skavlan säsong 12Huvudresultat: Resultatet visar att det förekommer produkt- och varumärkesexponering i Skavlan avsnitt 1-9 säsong 12. LÄS MER

 2. 2. Good guys or bad guys? : En studie av Dagens Nyheters och Sydsvenska Dagbladets behandling av Sverigedemokraterna jämfört med behandlingen av andra småpartier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Fanny Palm; [2010]
  Nyckelord :journalistik; partiskhet; Sverigedemokraterna; främlingsfientlighet; mediernas demokratiska uppgifter; social ansvarsideologi; frihetlig medieideologi;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka Dagens Nyheters och Sydsvenska Dagbladets rapportering om Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Frågeställningarna jag vill ha svar på är om rapporteringen är partisk, det vill säga missgynnar eller gynnar partierna, och vilken syn på mediernas demokratiska uppgift som ligger till grund för rapporteringen. LÄS MER