Sökning: "diva-portal"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet diva-portal.

 1. 1. 15 minute city: Revolution in Södertälje? : A study on how the concept of 15 minute city can be applied to Södertälje.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Nora Syaush; Lukas Chamoun; [2023]
  Nyckelord :Keywords: “15 minute city”; Carlos Moreno; density; proximity; diversity; active mobility; TRAST; the urban area Södertälje; Ronna; Case study.; Nyckelord: “15 minutersstaden”; Carlos Moreno; täthet; närhet; mångfald; aktiv mobilitet; TRAST; Södertälje tätort; Ronna; Fallstudie.;

  Sammanfattning : In a society where everything must be within the vicinity and accessible, people face challenges like climate, segregation and inequality. All people have the right to services such as education, care, work and housing without being prevented by unsustainable urban planning. LÄS MER

 2. 2. Improved Statistical Methods for Elliptic Stochastic Homogenization Problems : Application of Multi Level- and Multi Index Monte Carlo on Elliptic Stochastic Homogenization Problems

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad beräkningsvetenskap

  Författare :Khalil Daloul; [2023]
  Nyckelord :Homogenization; Multilevel Monte Carlo; Multi-Index Monte Carlo; Monte Carlo; Multiscale methods;

  Sammanfattning : In numerical multiscale methods, one relies on a coupling between macroscopic model and a microscopic model. The macroscopic model does not include the microscopic properties that the microscopic model offers and that are vital for the desired solution. LÄS MER

 3. 3. BO OCH BYGGA MINDRE : LIVE AND BUILD SMALLER- An alternative form of accommodation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emil Fernando; Joel Gunnarsson; [2023]
  Nyckelord :: Small houses; micro village; attefallshus; villas; economics; housing shortage; housing market; Örebro; Köping; Småhus; småhuskvarter; villor; bo och bygga mindre; attefallshus; ekonomi; bostadsmarknaden; bostadsbrist; Örebro; Köping;

  Sammanfattning : Bostadsbrist har varit ett rådande problem i de större städerna över landet under en längre period, särskilt för den yngre generationen. Två tidigare examensarbeten har föreslagit att bygga ett attefallskvarter eller att attefallhus är en möjlig lösningen till bostadsbristen. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på transportsektorn : Utmaningar och möjligheter som transportsektorn kan möta vid implementering av digital teknik

  Kandidat-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Samrand Devin Faik; Artin Nickfär; [2023]
  Nyckelord :Digitalization technologies; Efficiency. Supply Chain; Transport Sector; Digitaliseringsteknologier; Effektivitet; Supply Chain; Transportsektorn;

  Sammanfattning : Användandet av digitaliseringsteknologier har blivit allt vanligare i supply chain management. Denna studie undersöker utmaningar och möjligheter med digitalisering av transportsektorn. Projektets genomförande grundar sig på litteraturstudier av akademiska artiklar. LÄS MER

 5. 5. Omvänd logistik för e-handel inom modeindustrin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Qane Ahmed Abdulalim; [2023]
  Nyckelord :Omvänd logistik; E-handel; Logistik; Kläder och accessoarer;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores the implementation of reverse logistics (OL) as a means to enhance sustainable practices within the e-commerce sector, with a specific focus on clothing e-commerce. The study begins by defining reverse logistics as the process of planning, implementing and controlling the efficient flow of raw materials, in-process inventory, finished goods, and related information from the point of origin to the point of consumption to meet customer requirements. LÄS MER