Sökning: "djurterapi till äldre på särskilt boende"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden djurterapi till äldre på särskilt boende.

 1. 1. Effekter av sällskapsdjurs närvaro hos äldre på särskilt boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Charlotta Erkstam; Ann-Catrin Hult; [2015]
  Nyckelord :särskilt boende; sällskapsdjur; livskvalitet;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Andelen äldre och omsorgsbehövande kommer i framtiden att öka. I Socialtjänstlagen står det att äldre har rätt att leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och ha en meningsfull tillvaro. Aktiviteter på det särskilda boendet kan vara ett sätt att tillgodose detta. LÄS MER

 2. 2. Äldre och djur : Husdjurens påverkan på äldre demenssjuka människor, på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Josefin Åkerlind; Maria Persson; [2008]
  Nyckelord :Demens; djurterapi; husdjur; hälsa; särskilt; boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människan har omgivit sig med husdjur sedan lång tid tillbaka, och är än idag en del av många människors vardag. Tidigare forskning har antytt att husdjur i vårdsammanhang har genererat positiva effekter. LÄS MER

 3. 3. Sällskapsdjurs inverkan på hälsa och välbefinnande hos äldre människor i särskilt boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Sofie Hillersand; Linda Sjöberg; [2007]
  Nyckelord :hälsa; sällskapsdjur; särskilt boende; välbefinnande; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har visat sig att bandet mellan människa och djur kan vara lika starkt som mellan två människor och förlusten av ett djur kan inverka negativt på en människas hälsa och välbefinnande. Djur i terapeutiska sammanhang har använts för att assistera människan i flera hundra år och på 1970-talet utvecklades djurterapi då de första pilotstudierna på kvantitativa data gjordes. LÄS MER