Sökning: "docka"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet docka.

 1. 1. Någon syr, är det du? Det är jag som syr. Jag syr mig själv en ny kropp.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Tove Starfelt; [2020-09-03]
  Nyckelord :Det stängda rummet; spänning mellan det väntade och oväntade; docka; min kropp; textil; hybrid; fotografi;

  Sammanfattning : In my bachelor’s thesis, I explore the tension between the expected and the unexpected concerning my own body and a doll’s body parts. I was in my bedroom; in my bed, surrounded by piles of fabric, when this work initiated. In this closed room, protected from the possible gaze of others an intimate examination of my own body took place. LÄS MER

 2. 2. Simuleringsträning, att träna på en docka eller barnet? : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Henriksson; Tina Ögren Johansson; [2020]
  Nyckelord :Akuta situationer; arbetsledare; miljö; teamarbete; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att överbrygga klyftan i kunskap och erfarenhet, har simuleringsträning visats vara effektivt för att hantera akuta situationer. Simuleringsträning är unik då den går att skräddarsy för att utbilda personal i specifika tekniska färdigheter, kommunikation, teamarbete och ledarskap. LÄS MER

 3. 3. “Att ha just dockor, ja det är väl lite så att det hör till lite, att man ska ha det” : En kvalitativ studie om förskollärares skildringar kring lekmiljöer och hur dessa konstruerar genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Nadine Bergdahl; Malin Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :docka; förskollärare; genus; konstruktion; lekmiljö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera förskollärares skildring kring utformningen av lekmiljönanpassad för lek med dockor och hur denna kan bidra till konstruktion av genus i förskolan.Studien är av kvalitativ karaktär och utgår från den socialkonstruktionistiska teorin. LÄS MER

 4. 4. Semantic Image Segmentation on Clothing Imagery with Deep Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Helena Alinder; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Semantic Image Segmentation is a field within machine learning and computer vision, where the goal is to link each pixel in an image with a label. A successful segmentation will label all pixels that belong to an object with the correct label, and this prediction can be measured with a score known as mean Intersection over Union (mIoU). LÄS MER

 5. 5. Metodutveckling av transformatorlindning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Oskar Granlund; Ludvig Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Distanskloss; Konceptutveckling; Additiv tillverkning; Flexibilitet;

  Sammanfattning : During the winding process of transformers, ABB in Ludvika uses wood spacers built as stairs which are carefully cut to the proper proportions with slight changes in length and height in x- respectively y -direction. The use of a staircase model is because the windings are made in layers instead of a helix structure around the iron-core. LÄS MER