Sökning: "droghandel colombia"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden droghandel colombia.

 1. 1. Bevarande av sengångare (Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni, Bradypus pygmaeus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Therése Granlund; [2018]
  Nyckelord :sengångare; bradypus; choloepus; bevarande; hot;

  Sammanfattning : Sengångare är fascinerande djur som vi fortfarande inte vet särskilt mycket om. Deras popularitet i media har ökat markant de senaste åren, och många förundras över deras annorlunda beteenden och levnadssätt. LÄS MER

 2. 2. Kontraproduktiva strömningar i Plan Colombias kölvatten.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Pilheden; Alvina Erman; [2009]
  Nyckelord :krig mot droger; Plan Colombia; droghandel; Colombia; utvärdering; USA; krig mot koncept; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2000 initierade Andrés Pastrana, dåvarande president i Colombia, ett socialt och ekonomiskt fredsprojekt kallad Plan Colombia. USA har som ensam uppbackare av projektet bistått med över fem miljarder dollar i syfte att föra krig mot droger. LÄS MER

 3. 3. Droghandeln i Colombia - En fallstudie av de nya krigens ekonomi

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Wijkström; [2008]
  Nyckelord :Colombia; väpnad konflikt; droghandel; nya krig; krigsekonomi; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Colombia idag råder det efter nästan 50 år fortfarande inbördeskrig mellan vänsterorienterade gerillor, paramilitärer och den colombianska staten. Colombia har också stora problem med droghandeln. Konflikten och droghandeln är djupt förankrade i varandra. LÄS MER