Sökning: "efter omorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden efter omorganisation.

 1. 1. FÖRMEDLING OCH KOMMUNICERING AV EN OMORGANISATION - En kvalitativ studie om hur medarbetare i Sverige upplevde en omorganisation i ett globalt företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alice Tennmark; [2020-08-26]
  Nyckelord :Inflytande; Kommunikation; Organisationsförändring; Omorganisation; Planerad förändring;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ studie, studera hur en omorganisation i ett globalt företag har förmedlats och kommunicerats till medarbetare i Sverige samt att studera hur chefer och anställda ställde sig till förändringen.Teori:Tidigare forskning om nationella kulturer, kommunikation och reaktioner vid förändringar presenteras. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsövergång – vad händer med anställningsvillkoren och anställningsskyddet? - En kandidatuppsats med fokus på att belysa de brister som finns med ettårsregeln och uppsägningsförbudet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ida Skagne; Julia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; ettårsregeln; uppsägningsförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In case of a transfer of business, the Council directive 2001/23/EC, aims to protect workers' employment protection and terms and conditions of the employment. A transfer of business means that a business is transferred, and that the business retains its economic unit and identity. LÄS MER

 3. 3. Vårdandet i samband med tidig hemgång från förlossningen : En intervjustudie ur barnmorskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Barber; Michaela Kaldén; [2020]
  Nyckelord :tidig hemgång; barnmorskans upplevelse; vårdande; förlossningsvård; stöd vid förlossning; moderskap;

  Sammanfattning : Vården bör skapa förutsättningar för att individen ska kunna ta egna informerade beslut rörande sin egen kropp och sexuella och reproduktiva hälsa. Idag vårdas den nyblivna mamman ungefär 6 – 12 timmar efter en normal förlossning. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljön efter en organisationsförändring : En kvalitativ fallstudie av en organisationsförändring – övergången till en funktionsbaserad avdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; arbetsmiljö; kommunikation; förändringsprocess; medarbetarperspektiv; förändringsarbete; organisationskultur; omorganisation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilka effekter en organisationsförändring har haft för arbetsmiljön hos en verksamhet som nyligen genomgått en förändringsprocess. Studien visar att utöver välkända nyckelfaktorer, såsom delaktighet, gruppdynamik, kommunikation och förståelse så finns det ytterligare faktorer som påverkat arbetsmiljön hos den undersökta verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Fem år efter Polismyndighetens omorganisation : Polisers egna uppfattningar av den nya reformen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Malmin Hillgren; Lina Olsson; [2020]
  Nyckelord :Police Authority; reorganization; police work; police research; Polismyndigheten; omorganisation; polisiärt arbete; polisforskning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur anställda hos Polismyndigheten i mellersta Sverige har upplevt omorganisationen fem år efter att den genomfördes. Målet var att ta reda på de anställdas egna erfarenheter av omorganisationen, därav valdes den kvalitativa metoden som undersökningsmetod. LÄS MER