Sökning: "tarm"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet tarm.

 1. 1. PATIENTERS ERFARENHETER AV ATT LEVA MED IRRITABLE BOWEL SYNDROME

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filippa Stierna; Josanna Österlin; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; IBS; Irritable Bowel Syndrome; långvarig sjukdom; omvårdnad; patienterfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable Bowel Syndrome är en långvarig och återkommande sjukdom karakteriserad av abdominell smärta och förändrat tarmtömningsmönster. Patofysiologin anses vara komplex och multifaktorell. Viktigaste komponenten i etiologin är en störning i tarm-hjärna-axeln. Sjukdomsincidensen är i väst 7-30% och globalt 12%. LÄS MER

 2. 2. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 3. 3. Kan förebyggande åtgärder ersätta anthelmintika i kampen mot hästens lilla och stora blodmask?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecca Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Strongylus vulgaris; Cyathostominae spp.; anthelmintikaresistens; ; beteshygien; växelbete; Duddingtonia flagrans;

  Sammanfattning : Hästens lilla blodmask, Cyathostominae spp., och hästens stora blodmask, Strongylus vulgaris, tillhör hästens vanligaste inälvsparasiter och ger kliniska symptom av varierande allvarlighetsgrad. LÄS MER

 4. 4. Kan probiotika lindra depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Eckered Göransson; [2019]
  Nyckelord :Probiotics; Gut microbiota; Depression; Gut-brain axis; Probiotika; Tarmflora; Depression; Tarm-hjärn axeln;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat ett samband mellan vår tarmflora och vår fysiska hälsa, och idag görs även mycket forskning på om den även kan påverka vår mentala hälsa. Idag lider över fyra procent av världens befolkning av depression, och den här litteraturstudien har, genom att analysera sju studier och deras resultat, försökt få svar på frågan om probiotika kan lindra depression. LÄS MER

 5. 5. Atropins effekt på tarmmotilitet hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Annika Källse; [2019]
  Nyckelord :Atropin; Häst; ileus; transkutant; ultraljud;

  Sammanfattning : Atropin är en viktig del i behandlingen av ögonsjukdomar hos häst. Genom att minska spasmen i ciliarmuskeln och dilatera pupillen minskar risken för synekier i ögat. Atropin blockerar acetylkolins effekt på muskarinreceptorer och därmed parasympatikus. Förutom effekt på ögat har atropin även effekt på flera organsystem i kroppen. LÄS MER