Sökning: "energy crop"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden energy crop.

 1. 1. ROOFTOP GREENHOUSES: Comparison between Farm builder and IDA ICE energy simulation software

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Jean Claude Cyubahiro; [2023]
  Nyckelord :Rooftop greenhouses; Farm builder; IDA ICE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rapid global urbanization is a major concern for the food production system, as it is recognized that relying on conventional methods of distant large-scale farming contributes significantly to greenhouse gas emissions. One of the key strategies to address this challenge is rooftop greenhouses (RTG), which are greenhouses built on unoccupied rooftops. LÄS MER

 2. 2. Optimizing sunlight distribution in agrivoltaic systems for the Swedish climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Amanda Daniels; [2022]
  Nyckelord :agrivoltaics; agri-PV; solar energy; PV; photovoltaics; agriculture; renewable energy; sketchup; solenergi; jordbruk; förnyelsebar energi;

  Sammanfattning : Due to a rising land demand for the construction of large-scale PV-systems, there is increasing competition between energy and food production. A new emerging segment within the PV market called agrivoltaics is providing a contributing solution to this issue by co-using the land for both crop cultivation and PV energy. LÄS MER

 3. 3. A Comprehensive Review of the Factors Influencing the Environmental Impact of different Species bred in Closed Land-based Recirculating Aquaculture Systems

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Siri Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Recirculating aquaculture system; renewable electricity; Feed Conversion Ratio; environmental impact; freshwater eutrophication; climate change; land use; cumulative energy use; acidification; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today the future supply of seafood is threatened due to human activities which, among other things, has led to overfishing. However, more environmental friendly initiatives of producing seafood have emerged, such as Recirculating Aquaculture Systems (RASs). LÄS MER

 4. 4. Possible implementations of agrivoltaics in Sweden : With focus on solar irradiation and electricity production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Jennifer Suuronen; [2022]
  Nyckelord :solar; agrivoltaics; solar cells; integrated system; agriculture; solar irradiation;

  Sammanfattning : With a need for rapid growth of renewable energy sources like photovoltaics, there will also be a competition of land. Agriculture and solar energy share the same optimum conditions of land to produce. But with a combination of the two on the same surface, a concept called agrivoltaic, that issue can be solved. LÄS MER

 5. 5. Protoplast isolation and transformation in sweetpotato

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Jakob Steiner; [2022]
  Nyckelord :Protoplast; Sweetpotato; Isolation; Transformation; Regeneration; Callus; Propagation; In-vitro; Solanales; Celluase; Cell; Plant; Leaf; Petiole; Biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Med målet att utvärdera en mindre restriktiv teknik för genmodifiering i sötpotatis (Ipomoea batatas), både gällande ekonomiska begränsningar såväl som det tid och energi bemödande som ett sådant projekt oundvikligen påbrår, har vi arbetat flitigt med att etablera optimerade parameters för protoplast isolation och fortsättningsvis också utforskat lovande protokoll för transformation och regeneration av dessa protoplaster, för att slutligen framställa nya genotyper. Således har en extensiv litteraturundersökning av tidigare publicerade protokoll, varav explantor från sötpotatis men också relaterade arter inom Solanales ordningen har diskuterats, utfärdades varefter datan analyserades via diverse avancerade statistiska modeller. LÄS MER