Sökning: "examensarbete KTH eurocode"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden examensarbete KTH eurocode.

 1. 1. Structural evaluation of concrete buildings considering bearing capacity, load combinations, and safety regulations : Analyzing the difference design methods used in old Swedish Norms “Statliga betongbestämmelser 1949, BBK79, Eurocode”

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Abdallah El-Sanei; Najim Abdallah Mohammad; [2020]
  Nyckelord :concrete; codes; design; load - combinations; Betong; koder; last - kombination;

  Sammanfattning : Design regulations for concrete structures differ through time and place. Throughout the years design regulations have been changed and adjusted for improvement and to ensure safe and secured structures. LÄS MER

 2. 2. Eurokodens dimensioneringsmetoder för robusta bärverk under exceptionella förhållanden

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Gabriel Kridih; Rohullah Safi; [2020]
  Nyckelord :Accident load; unknown accident load; exceptional load; impact load; robustness; ductility; risk analysis; tension tie; key element; alternative load paths; progressive collapse; Olyckslast; okänd olyckslast; exceptionell last; påkörningslast; robusthet; duktilitet; riskanalys; förband; dragband; väsentliga bärverk; alternativa lastvägar; fortskridande ras;

  Sammanfattning : Denna rapport inleds med övergripande genomgång av dagens gällande regelverk, Eurokod, medförklaring av olika begrepp som är relaterade till ämnet robusthet. Det görs en genomgång av huren byggnadskonstruktör bör beakta robustheten med förslag vid olika dimensioneringssituationerenligt norm. LÄS MER

 3. 3. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 4. 4. Vattentäta betongkonstruktioner utsatta för tvångskrafter : Finit elementanalys av tvångsfördelning för vanliga typfall

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Julio Cesar De Barros Cruz; Marijana Paunovic; [2019]
  Nyckelord :restraint; restraint factor; cracks; Eurocode; 3D FE analysis; evaluate; tvång; tvångsfaktor; sprickor; Eurokod; 3D FE-analys; utvärdera;

  Sammanfattning : Betong är ett av de mest använda byggnadsmaterialen i dagens samhälle. Några av anledningarna till detta är att den har lång livslängd, är naturligt material som är 100 % återvinningsbart samt ej lättantändligt material. Även om betong har många fördelar så är den inte helt idealisk eftersom den har en låg draghållfasthet. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av FEM-Design för brodimensionering : Trafiklaster på broar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mostafa Mohammed; Hassan Hagi Omar; [2019]
  Nyckelord :Military vehicles; TRVFS; Eurocode; FEM-Design; load modelling; special vehicles and loads on bridges.; Militärfordon; TRVFS; Eurokod; FEM-Design; lastmodellering; typfordon och laster på broar;

  Sammanfattning : FEM-Design används i allmänhet för dimensionering av huskonstruktioner. Detta arbete syftar på att göra programmet mer anpassningsbart för brodimensionering. Examensarbetet går ut på att integrera militära fordon i FEM-Design modeller. I det här examensarbete har hjulfordon, bandfordon och konvojer modellerats. LÄS MER