Sökning: "examensarbete fjärrvärme"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden examensarbete fjärrvärme.

 1. 1. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 2. 2. Sammankoppling av fjärrvärmenät : Transiteringsledning mellan Borlänge, Ornäs och Torsång

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Karolina Gilén; Arvid Haglund; [2019]
  Nyckelord :sammankoppling av fjärrvärmenät; transiteringsledning; dimensionering; nuvärdeskalkyl;

  Sammanfattning : Borlänge Energi, BE, owns small district heating, DH, networks in Ornäs and Torsång outside Borlänge, these have high operating costs that are not weighed up by the revenue they make, due to this BE makes a yearly loss on them. Because of this BE wants to connect the small DH networks with the main DH network in Borlänge where the production costs are lower. LÄS MER

 3. 3. En lönsammare uttorkningsprocess i byggproduktion : En studie om kostnad & miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oskar Kling; Christoffer Schyllert Römo; Alexander Sundberg Viebke; [2018]
  Nyckelord :Diesel; Pelletspanna; Fjärrvärme; Uttorkning; NOx; Hetvattensystem; Hetluftsystem; Effektbehov;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har olika metoder för uttorkning inom byggproduktion undersökts, samt hur val av energislag påverkar miljön men även dess kostnader. Till uttorkningsprocessen finns olika alternativ att använda sig av. Oftast används fjärrvärme då detta anses vara den mest miljö- och kostnadseffektiva metoden. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsaspekter vid förbränning av grot och RT-flis på KVV8 hos Fortum Värme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Nicklas Bäcker; Vivianne Tapia Baez; [2018]
  Nyckelord :fjärrvärme; förnybara bränslen; markkolsförändring; livscykelanalys; systemanalys; biobränsle; avfall;

  Sammanfattning : This master thesis examined two different fuels from a lifecycle perspective and from a systemic perspective. The work focused on the combined heat and power plant, CHP8, at Fortum Värme’s plant at Värtahamnen. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av fjärrvärme- och fjärrkylanätet på campus i Umeå : Energy efficiency of the district heating and cooling systems on campus in Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johannes Bäcklund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Akademiska Hus som äger och förvaltar fastigheterna på campus i Umeå. Projektet bestod av att utifrån en övergripande bild på det interna fjärrvärme- och fjärrkylanätet på campus, ta fram alternativa utformningar på systemet i syfte om att göra det mer energieffektivt. LÄS MER