Sökning: "examensarbete skanska"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden examensarbete skanska.

 1. 1. Samverkan inom anläggningsbranschen : En studie om arbetsformens framgångsfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Robin Jordebo; [2019]
  Nyckelord :samverkan; partnering; entreprenadformer; ledarskap;

  Sammanfattning : For over 20 years Collaborative project has been used extensively in major construction projects. The aim of this study, together with Birka Markbyggnad AB, has been to investigate the success factors, risks, pros and cons with a focus on contract forms and leadership. LÄS MER

 2. 2. Att undvika exponering för kvartspartiklar i stendamm : En guide till arbetsledningen vid väg och anläggningsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mattias Orsén; Alfred Bengts; [2019]
  Nyckelord :Stone dust; Quartz; Respirable quartz; Stendamm; Kvarts; Respirabelt kvarts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Stendamm förekommer på alla väg och anläggningsprojekt men kunskapen om hur farligt det är att exponeras för de respirabla kvartspartiklar som stendamm innehåller är bristfällig. Det respirabla kvartsdammet kan framkalla bland annat Silikos och cancer i lungorna men även påverka hjärtat negativt då lungornas funktion blir nedsatt. LÄS MER

 3. 3. En studie av Stockholmshem och Skanskas tre projekt genomförda i samverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Erika Magnusson; Moa Nylander; [2019]
  Nyckelord :factors of success; challenges; key figures; group dynamics; experiences; partnering; framgångsfaktorer; utmaningar; nyckelpersoner; gruppdynamik; erfarenheter; samverkan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie av tre projekt som genomförts i samverkan mellan Stockholmshem och Skanska. De tre projekten, Främlingsvägen, Kv. Golvläggaren och Kv. LÄS MER

 4. 4. Återanvändning av kemiska riskbedömningar : Förutsättningar, fördelar och svårigheter.

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Anna Larsen; [2019]
  Nyckelord :Chemical risk assessment; chemical hazard; risk; working environment; occupational safety and health; construction industry; reuse; recycling; advantages; obstacles; difficulties; prerequisites; factors; KemiRisk; work preparation; template; checklist; mineral wool; thermosetting plastic; diisocyanate; Kemisk riskbedömning; kemisk arbetsmiljörisk; risk; arbetsmiljö; bygg- och anläggningsbranschen; återanvändning; fördelar; hinder; svårigheter; förutsättningar; krav; faktorer; åtgärder; KemiRisk; arbetsberedning; mall; checklista; mineralull; härdplast; diisocyanat;

  Sammanfattning : Kemiska arbetsmiljörisker förekommer inom ett flertal branscher och behöver förebyggas för att skydda arbetstagare mot ohälsa, sjukdom och olycksfall. Det förebyggande arbetet görs genom att identifierade risker bedöms och kontrolleras med ändamålsenliga åtgärder, med målet att riskerna minskar eller helt försvinner. LÄS MER

 5. 5. Hand- och armvibrationer i byggbranschen : En studie av vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av vibrationsskador

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Zsofia Böör; Clara Sporrong; [2019]
  Nyckelord :vibration; arbetsmiljö; attityd beteende; arbetsskada; vibrationsreducering; byggproduktion;

  Sammanfattning : At today's construction sites, most of the work is carried out using hand-held and or hand-operated machines that create vibrations. Work with hand-held vibrating machines can result in damage to vessels, nerves and muscles, sometimes even on the skeleton, during continuous work. LÄS MER