Sökning: "examensarbete skanska"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden examensarbete skanska.

 1. 1. Samverkan inom anläggningsbranschen : En studie om arbetsformens framgångsfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Robin Jordebo; [2019]
  Nyckelord :samverkan; partnering; entreprenadformer; ledarskap;

  Sammanfattning : For over 20 years Collaborative project has been used extensively in major construction projects. The aim of this study, together with Birka Markbyggnad AB, has been to investigate the success factors, risks, pros and cons with a focus on contract forms and leadership. LÄS MER

 2. 2. Att undvika exponering för kvartspartiklar i stendamm : En guide till arbetsledningen vid väg och anläggningsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mattias Orsén; Alfred Bengts; [2019]
  Nyckelord :Stone dust; Quartz; Respirable quartz; Stendamm; Kvarts; Respirabelt kvarts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Stendamm förekommer på alla väg och anläggningsprojekt men kunskapen om hur farligt det är att exponeras för de respirabla kvartspartiklar som stendamm innehåller är bristfällig. Det respirabla kvartsdammet kan framkalla bland annat Silikos och cancer i lungorna men även påverka hjärtat negativt då lungornas funktion blir nedsatt. LÄS MER

 3. 3. Hand- och armvibrationer i byggbranschen : En studie av vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av vibrationsskador

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Zsofia Böör; Clara Sporrong; [2019]
  Nyckelord :vibration; arbetsmiljö; attityd beteende; arbetsskada; vibrationsreducering; byggproduktion;

  Sammanfattning : At today's construction sites, most of the work is carried out using hand-held and or hand-operated machines that create vibrations. Work with hand-held vibrating machines can result in damage to vessels, nerves and muscles, sometimes even on the skeleton, during continuous work. LÄS MER

 4. 4. Solcellspark på fastigheter : Alternativt tillvägagångssätt vid anslutning av solcellsanläggningar till elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Oscar Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I framtiden ses en ökning av solcellsanläggningar anslutas till elnätet. Då en kraftig upprustning av elnätet kommer att krävas är det möjligt att den traditionella dimensioneringsmetodiken för hur ett elnät bör byggas kan komma att förändras. LÄS MER

 5. 5. AUGMENTED REALITY SOM DIGITALT VERKTYG I PRODUKTIONSSKEDET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Jefferson Jimenez Parra; Milan Radulovic; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; infomations transfer; collision problems; Augemented reality; informationsöverföring; kollisionsproblem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder augmented reality (AR) som digitalt verktyg i byggproduktionen. Byggproduktionen präglas av kollisionsproblem och bakgrunden till dessa problem ligger ofta i bristande kommunikation och bristande samordning i byggprojekten. LÄS MER