Sökning: "examensarbete skf"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden examensarbete skf.

 1. 1. Expandering av smörjsystem till valsmaskinen vid Uddeholms AB : Analys av kandidater till utbyggnad

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Per Lundqvist Hagelin; [2018]
  Nyckelord :Utbyggnad; Smörjsystem;

  Sammanfattning : Expandering av smörjsystem till valsmaskinen vid Uddeholms AB – Analys av kandidater till utbyggnad är ett examensarbete som genomförts på Karlstads Universitet inom högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik. Arbetet har utförts i samarbete med Uddeholms AB och SKF Lubrication competence center AB. LÄS MER

 2. 2. Harmoniserad valutaeffektsredovisning enligt IAS 21 -en översikt av valutaexponering inom sex koncerner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Einestedt; Giorgina Holm Pileborg; [2012-06-26]
  Nyckelord :Valutaexponering; IAS 21; Harmonisering.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Inom EU har normgivande organ inom redovisning länge försökt att harmonisera medlemsländernas externredovisning. Ett gemensamt regelsystem - IFRS implementerades för svenska noterade koncerner med början år 2005. Under många år har valutaeffektsredovisningen varit ett komplicerad och omdebatterat område. LÄS MER

 3. 3. Reglering av turbins ledskenor i vattenkraftverkmed hjälp av elektriska ställdon

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Samir Hadzic; Jakub Luszczynski; [2012]
  Nyckelord :Vattenkraftverk; Ledskenor;

  Sammanfattning : Hydropower is the largest renewable energy source available in today's society. Operation and production is handled by high-tech electronics. LÄS MER

 4. 4. Upprättande av underhållsplan för rullkanal LRQ på SKF, gällande pressutrustning : Examensarbete i flygteknik

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lars Pettersson; [2010]
  Nyckelord :skf; underhåll; förebyggande underhåll; underhållsprogram; kullager; rullager; fmea; rcm;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar arbetet kring att ta fram åtgärder för förebyggande underhåll på en kanal för tillverkning av rullar till rullager, vid SKF i Göteborg. Målet har varit att upprätta ett grundläggande underhållsprogram, med fokus främst på operatörsunderhåll, med syftet att få ner antalet oplanerade driftstopp. LÄS MER

 5. 5. Kapacitets- och ledtidsanalys i A-härden, SKF Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi

  Författare :Robert Björk; Erik Nordvall; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; Överkapacitet; Säkerhetskapacitet; ABC-klassificering; Orderklyvning; Parallellisering; Ledtid; Ekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är skrivet vid den s.k. A-härden i Göteborg, på uppdrag av SKF Sverige AB. A-härden härdar i dagsläget ringar, brickor samt stora rullar åt framförallt interna kunder inom SKF koncernen. LÄS MER