Sökning: "exempel på en vetenskaplig rapport"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden exempel på en vetenskaplig rapport.

 1. 1. Utvärdering och förbättringsförslag av utbildningshjälpmedel för ökadkunskap om Lean produktion : För ingenjörs studenter och anställda påtillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :EMMA JANSSON; OTHILIA ÖSTERLING; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den grundläggande tanken bakom Lean är att höja alla värden inom en organisation och atteliminera all form av slöseri. Detta genom att ständigt söka efter och genomföra förbättringar. LÄS MER

 2. 2. Vändpunktsprocesser : polisens möjlighet att vara del i en sådan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Polisutbildningen

  Författare :Tobias Jansson; Rickard Johansson; [2009]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Att leva i ett drogmissbruk är en stor tragedi, både för missbrukaren själv, samhället och inte minst för dennes nära och kära. Siffror i vår rapport visar bland annat på att en manlig heroinist kan kosta samhället nästan 2 000 000 kronor om året. Ett avbrutet missbruk leder därmed till stora vinster för alla parter. LÄS MER