Sökning: "Tobias Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Tobias Jansson.

 1. 1. Spelaraktivitet Ishockey : Hur påverkas spelaraktiviteten hos utespelare vid förändrad spelyta?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tobias Jansson; Filip Algeman; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och Frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur spelaraktiviteten påverkas av spelytans storlek under simulerade ishockeymatcher. Vilken yta genererade högsta spelaraktiviteten? Vilken yta genererade lägsta spelaraktiviteten? Metod 39 killar och 1 tjej i åldrarna 8, 10, 12 och 14 år från Djurgårdens ungdomslag deltog i studien. LÄS MER

 2. 2. Organiserat tiggeri – en arkeologisk diskursanalys av organiserat tiggeri som fenomen i svenska dags- och kvällstidningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Jansson; [2018-07-17]
  Nyckelord :Tiggeri; arkeologisk diskursanalys; politisering; diskursiva formationer;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur svensk media i form av dags- och kvällstidningar bidrar till framställningen av organiserat tiggeri som fenomen. En del av syftet var att undersöka på vilka olika sätt som fenomenet organiserat tiggeri framställs och hur det kan förstås som ett socialt problem för samhället. LÄS MER

 3. 3. Virtual Generation of Lidar Data for Autonomous Vehicles

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rickard Jonathan Laurenius MartinJansson TobiasChemander SherryAlldén Davar; Philip Tibom; [2017-08-10]
  Nyckelord :lidar; autonomous vehicles; simulation.;

  Sammanfattning : The area of autonomous vehicles is a growing field of research which has gainedpopularity in the later years. Companies such as Tesla and Volvo continuously workon creating vehicles that can autonomously navigate traffic with the use of differentsensors and algorithms. LÄS MER

 4. 4. Organiserat tiggeri – en arkeologisk diskursanalys av organiserat tiggeri som fenomen i svenska dags- och kvällstidningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Jansson; [2016-02-05]
  Nyckelord :Tiggeri; arkeologisk diskursanalys; politisering; diskursiva formationer; Begging; archeological discourse analysis; politicization; discursive formations;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to examine how the Swedish media in the form of daily andevening newspapers contribute to the description of organized begging as a phenomenon. Partof the purpose was to examine the various ways in which the phenomenon of organizedbegging was described and how it can be understood as a social problem for society. LÄS MER

 5. 5. Meat and Climate Change: A study on environmental organizations’ approach in addressing meat consumption in relation to climate change with a focus on Norway

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Gro-Marit Dørheim; [2016]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses the relationship between meat consumption and climate change. Its purpose is to bring attention to the findings of the FAO report Livestock's Long Shadow: Environmental Issues and Options (2006); i.e. that the production of animal derived foods is a significant contributing factor to climate change. LÄS MER