Sökning: "förebygga kontrakturer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förebygga kontrakturer.

  1. 1. Åtgärder för att förebygga eller behandla kontrakturer hos patienter med förvärvad hjärnskada - en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

    Författare :Catarina Hirschfeld; Marie Runström; [2009]
    Nyckelord :stroke; sjukgymnastik; kontraktur; traumatisk hjärnskada; rehabilitering; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER