Sökning: "familjerätt"

Visar resultat 16 - 20 av 435 uppsatser innehållade ordet familjerätt.

 1. 16. Tills döden skiljer oss åt - En komparativ studie av den efterlevande makens arvsrättsliga skydd i svensk och finsk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmie Sumelius; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; family law; komparativ rätt; comparative law; arvsrätt; successionsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Makes arvsrätt infördes i Sverige år 1988 i samband med en större reform på både äktenskapsrättens och arvsrättens område. Den tidigare arvsrättens utformning ansågs vara grundad på en föråldrad syn på både familjen och samhället, och det var dags för en förnyelse. LÄS MER

 2. 17. Polygama äktenskap i Sverige – Ju fler desto bättre – eller?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Runius; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; polygama äktenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polygama äktenskap i Sverige uppmärksammades under hösten år 2017. Anledningen var att Nacka kommun ordnade bostäder till en man med hans tre hustrur och 16 barn. Skatteverket publicerade i januari 2018 en rapport om hur många personer som enligt folkbokföringsregistret lever i polygama äktenskap. LÄS MER

 3. 18. Internationella barn- och tvångsäktenskap i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Schöttle; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; internationell privaträtt; private international law; tvångsäktenskap; barnäktenskap; ip-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2004 infördes ett erkännandeförbud i svensk lagstiftning mot i utlandet ingångna barn- och tvångsäktenskap. Tidigare fanns möjlighet att kringgå de svenska hindersreglerna, som förbjöd sådana äktenskap, genom att ingå äktenskap utomlands. LÄS MER

 4. 19. Likabehandling av syskon : särskilt om särkullbarns laglott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Ekholm; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Vilken profession vet bäst? : En diskursanalys om juristens och socionomens bedömning om barns bästa i vårdnadsdomar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lisa Forsanker Duvaldt; [2018]
  Nyckelord :Vårdnad; Familjerätt; Barns bästa; Vårdnadsdomar; Vårdnadsutredningar; Professionsteori; Professioner; Custody; Family-law; Child s best interests; Custody Judgements; Custody Enquiries; Theory of Professions; Professions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vårdnadsdomar och vårdnadsutredningar från tingsrätt och familjerätt där beslut och förslag till beslut inte är lika. Studien ämnar undersöka på vilket sätt domaren/domarna (juristen) anser sig ha ett bättre beslut i vårdnadsmålen jämfört med familjerättssekreterarens (socionomens) och hur detta kan avläsas i de domar där de två professionerna inte tycker lika. LÄS MER