Sökning: "females"

Visar resultat 1 - 5 av 850 uppsatser innehållade ordet females.

 1. 1. MÄTNINGAR: ”DET BÄSTA VI HAR” En diskursanalys av kommunpolitikers värde– konstruktioner av mätningar inom socialnämnden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Oliwer Falk; Filip Clarin; [2020-01-21]
  Nyckelord :social services; measurements; organization professionalism; occupation professionalism; discourse analysis.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine measurements as a knowledge producing, governing and controlling phenomenon within the Swedish social services. This was done through a discourse analysis of municipal politicians’ views on measurements function and value for the management and organization of social services. LÄS MER

 2. 2. Greedy men and seductive females : A qualitative gender analysis of the representation of villains in the James Bond franchise

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Hammarstedt; [2020]
  Nyckelord :James Bond; Stereotypes; Popular culture; Villains; Gender; Qualitive analysis; Social constructionism;

  Sammanfattning : The over 50-year-old movie icon James Bond is as current as ever. Since being the most prominent representation of a male hero and one of the world’s most recognizable movie icons, James Bond has been under the academicals loupe for many decades. LÄS MER

 3. 3. Hedging in a job interview setting : A corpus study of male and female use of hedges in spoken English

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Olof Arnell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study aimed to find out to what extent males and females used lexical hedges during job interviews. The different functions of hedges that men and women used were also examined. A taxonomy of hedges as well as a list of specific examples of hedges were derived from Hyland (1994, 1996). LÄS MER

 4. 4. Samband mellan självrapporterad psykisk ohälsa och nivå av fysisk aktivitet hos unga kvinnor och män - En undersökning av 18-åriga gymnasieelever på naturvetenskapligt program :

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Hanna Boström; Alexander Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Mental health; Gender differences; School; Young adults; Physiotherapy.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av psykisk ohälsa så som depression, ångest och stress (DÅS) är vanligt förekommande bland unga vuxna, framförallt hos kvinnor. Evidensen för att fysisk aktivitet har en reducerande effekt på DÅS är stark. LÄS MER

 5. 5. Predicting Pro-environmental Behaviours with Locus of Control and Ecoanxiety

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filippa Sjöstrand; Emilie Hansen; [2020]
  Nyckelord :climate change; locus of control; ecoanxiety; trait anxiety; pro-environmental behaviours.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The climate crisis is not only affecting the physical world, but individuals’ mental health. The concept of ecoanxiety has reached major attention in the public discourse and more individuals report psychological consequences as a result of climate change. LÄS MER