Sökning: "frälsarkransen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet frälsarkransen.

 1. 1. Frälsarkransen och musikterapi : radbandet Frälsarkransen utifrån ett musikterapeutiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Annika Hansson; [2016]
  Nyckelord :Pearls of Life; music therapy; Martin Lönnebo; spirituality; symbolization.; Frälsarkransen; musikterapi; Martin Lönnebo; andlighet; symbolisering.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa symboliseringsprocesser i Frälsarkransen utifrån ett musikterapeutiskt perspektiv och vidare utforska hur och på vilket sätt Frälsarkransen kan kopplas samman med musikterapi och hur de kan berika varandra. Uppsatsen är skriven utifrån ett hermeneutiskt perspektiv med förståelse som kunskapsideal. LÄS MER

 2. 2. Den kristna meditationens betydelse för den moderna människan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Linda Karman; [2007]
  Nyckelord :zen; zenmeditation; meditation; retreat; frälsarkransen; taizémässa; modernitet; kontemplation; kristen djupmeditation;

  Sammanfattning : Den kristna meditationens betydelse för den moderna människan. Har den någon betydelse? Arbetet belyser möjliga teorier om huruvida meditationen har fått ett uppsving i det moderna samhället eller om meditationen alltid funnits men har blivit mer konkretiserad idag. LÄS MER