Sökning: "frame material"

Visar resultat 21 - 25 av 729 uppsatser innehållade orden frame material.

 1. 21. Länken mellan personalnyckeltal och HR-strategier : Ett viktigt verktyg i arbetsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Christoffer Dacke; Robin Staberg; [2020]
  Nyckelord :Key Performance Indicators; SHRM; Communication; Orginazational learning; Personalnyckeltal; SHRM; Kommunikation; Organisatioriskt lärande;

  Sammanfattning : HR och personalfrågor är två ämnen som växt sig starkare de senaste åren och diskuteras än idag hur organisationer kan få ut det bästa ur sina mänskliga resurser och även organisationen i enlighet med organisationens strategier. Centralt i arbetet kring personalnyckeltal och strategier finns HR som både aktör och rådgivare. LÄS MER

 2. 22. Hållbar turismutveckling i Stockholm skärgård : En kvalitativ studie om hållbart utvecklingsarbete i Dalarö och Gålö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Alma Östblom; Shawn Hedbom; [2020]
  Nyckelord :turismvetenskap; hållbar utveckling; skärgård;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine sustainable development work in the archipelago. More precisely the archipelago in Stockholm and in the municipality of Haninge. The study also aims to understand how different businesses work with sustainable development within the company. LÄS MER

 3. 23. The Art of Not Belonging – A Textual Analysis of Identity Construction in Contemporary Norwegian Literature

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Vilde Evjenth; [2020]
  Nyckelord :identity; constructivism; textual analysis; ethnicity; ‘othering’;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how identity construction is expressed in contemporary Norwegian literature written by the offspring of migrants, and thus contribute to the existing body of research on identity construction in academic literature. This is done by exploring which processes are important in the process of identity construction and through the application of a theoretical framework. LÄS MER

 4. 24. En jämförelsestudie av två byggnadsstommar med avseende på deras klimatpåverkan & beständighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Charbel Khadra; Robin Möller; [2020]
  Nyckelord :Beständighet; Betongstomme; BM; Klimatdeklaration; Stålstomme; Climate declaration; Concrete frame; Durability; Steel frame;

  Sammanfattning : Utförandet av klimatdeklarationer för nya byggnader är ett nationellt initiativ i Sverige som syftar till att minska den bebyggda miljöns klimatpåverkan. Denna undersökning syftar till att utföra två klimatdeklarationer för ett LSS-boende för att jämföra dess ursprungliga betongstomme med ett alternativ i stål ur ett klimatperspektiv. LÄS MER

 5. 25. Innovation och utveckling inom TPL - En undersökning om relationer och samarbetens påverkan på innovation och utveckling mellan TPL-aktör och kund

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anton Birgersson; Rasmus Vinkvist; Henrik Landgren; Simon Svensson; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; Development; Interaction; Innovation; Relationship; Third party logistics;

  Sammanfattning : Under slutet av 1900-talet började producerande företag fokusera på sina kärntjänster och valde därför att lägga ut de aktiviteter som kunde genomföras billigare av någon annan på en tredje part. Då antalet aktörer inom branschen för tredjepartslogistik sedan tilltagit har konkurrensen på marknaden skapat ett behov för ökad förståelse vad gäller relationer och samarbete som en del i innovation- och utvecklingsarbetet. LÄS MER