Sökning: "kreditbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet kreditbedömning.

 1. 1. Kreditbedömning från banker och entreprenörers perspektiv : En jämförande studie om parternas syn på kreditbedömning och deras förväntningar på varandras roller

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Jenny Landström; Josefine Blixt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på företagsrådgivarens handlingsutrymme under kreditgivningsprocessen till små och medelstora företag : Ett inramande eller frigörande inslag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Anton Cederbom; Mårten Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Kreditgivning; Kreditbedömning; Digitalisering; SMEs; Svenska banker; Företagsrådgivare;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett ämne vars omfattning och betydelse växer sig starkare för varje år. Genom den nuvarande covid-19 pandemin har tillämpningen och betydelsen av digitaliseringen ökat ytterligare och så även för banker. LÄS MER

 3. 3. Förväntningarna på revisorns betydelse vid kreditbedömningen under krissituationer, sett ur SME-företagens, bankernas och revisorernas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Senad Ragipi; Adrian Osdautaj; [2021]
  Nyckelord :SME-företag; revisor; kreditbedömning; covid-19; krissituationer; agentteorin; stewardshipteorin; förväntningsgap;

  Sammanfattning : Små och medelstora företag har en betydelsefull funktion i samhället och bidrar till ett lands ekonomiska tillväxt. Under en kris finns det risk att SME-företagens betydelsefulla roll kan minimeras med tanke på att tillgången till kredit kan stramas åt under kriser, vilket gör att vissa företag står utan någon finansiering. LÄS MER

 4. 4. Bankers kreditbedömning av tjänste- och tillverkningsföretag : Användningen av hård och mjuk information

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Aurela Kela; Isabel Said; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ta en risk! Friskt vågat är hälften vunnet, inte sant? : En kvalitativ studie av svenska bankers riskstrategier och riskbedömning av privatpersoners konsumtionslån utan säkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emma Edvardsson; Jenny Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Credit risk assessment; Consumer lending; Risk management; Bank; Consumer loan; Risk assessment; Swedish bank; Kreditriskbedömning; Konsumtions lån; Riskstrategier; Bank; Risk; svenska banker;

  Sammanfattning : I dagens samhälle sporras konsumenter till att konsumera mer och mer. En anledning till att konsumenter idag konsumerar mer än tidigare är att pengar idag är mer lättillgängliga än de tidigare varit. Det har lett till att fler tar konsumtionslån, vilket är en riskfylld affär för de banker som bistår konsumenter med lån. LÄS MER