Sökning: "kreditbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet kreditbedömning.

 1. 1. Bankers kreditbedömning av tjänste- och tillverkningsföretag : Användningen av hård och mjuk information

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Aurela Kela; Isabel Said; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ta en risk! Friskt vågat är hälften vunnet, inte sant? : En kvalitativ studie av svenska bankers riskstrategier och riskbedömning av privatpersoners konsumtionslån utan säkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emma Edvardsson; Jenny Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Credit risk assessment; Consumer lending; Risk management; Bank; Consumer loan; Risk assessment; Swedish bank; Kreditriskbedömning; Konsumtions lån; Riskstrategier; Bank; Risk; svenska banker;

  Sammanfattning : I dagens samhälle sporras konsumenter till att konsumera mer och mer. En anledning till att konsumenter idag konsumerar mer än tidigare är att pengar idag är mer lättillgängliga än de tidigare varit. Det har lett till att fler tar konsumtionslån, vilket är en riskfylld affär för de banker som bistår konsumenter med lån. LÄS MER

 3. 3. Aktiekapitalkravets påverkan på kreditgivning till privata aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdirazak Hashi; Hanna Skårud; [2020]
  Nyckelord :Privat aktiebolag; aktiekapitalkrav; borgenärsskydd; seriositetsspärr; kreditgivning;

  Sammanfattning : 2019 togs beslut om en lagändring, gällande en sänkning av aktiekapitalkravet för privata aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr. Lagändringen kritiserades av flera remissinstanser, bland annat på grund av dess möjliga påverkan på aktiekapitalkravets funktion som borgenärsskydd och seriositetsspärr. LÄS MER

 4. 4. Den frivilliga revisionens påverkan på bankernas kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Kevin Liao; Sophie Falk; [2020]
  Nyckelord :Audit exemption; credit assessment; credit risk; small; Frivillig revision; kreditbedömning; kreditrisk; små företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små företag i Sverige, vilket innebar att små företag får välja om de vill ha en revisor eller inte. Ett av motiven bakom lagändringen var att småföretagens tillväxt skulle öka. För att öka tillväxten krävs finansiering. LÄS MER

 5. 5. Prediktiva system för kreditbedömning : En studie om hur prediktiva system påverkar kreditbedömares agerande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Solomona Kahsay; [2020]
  Nyckelord :Kreditbedömning; prediktiva modeller; system; användare; tillit; transparens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER