Sökning: "gaming experience"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden gaming experience.

 1. 1. Pay to win : En studie om mikrotransaktioners förändring av upplevelsen i onlinespel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Douglas Hallin; William Portin; [2021]
  Nyckelord :microtransactions; virtual products; virtual objects; gaming experience; user experience; online gaming; consumption value; flow; mikrotransaktioner; virtuella produkter; virtuella föremål; spelupplevelse; användarupplevelse; onlinespel; konsumtionsvärde; flow;

  Sammanfattning : Spel är en av de största underhållningsbranscherna, vilket ger utvecklare möjlighet till stor lönsamhet. Syftet med denna studie är att identifiera faktorerna för varför spelare känner behov avatt göra köp av virtuella produkter i onlinespel och hur det kommer att påverka spelupplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Stimulanser och affekter hos datorspelsberoende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Simon Sandahl; [2021]
  Nyckelord :Gaming addiction; Internet Gaming Disorder; IGD-20 test; MDA-framework; Silvan Tomkins affect theory; Social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine correlations between affects and stimulus concerning gaming addiction. The purpose of this is to increase the understanding of gaming addiction for better treatment from social workers. In recent years gaming addiction has become a more common affliction. LÄS MER

 3. 3. Belönade annonsers påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andrei Pirogov Huertas; Viktor Sten; [2021]
  Nyckelord :reklam i spel; belönade annonser; mobilspel; hyper-casual; spelupplevelse;

  Sammanfattning : Belönade annonser är den mest populära annonstypen i mobilspel men har trots detta inte mycket tidigare forskning bakom sig. Denna undersöknings mål är därför att skapa en förståelse kring hur olika utvalda implementationer av belönade annonser kan påverka spelupplevelsen. LÄS MER

 4. 4. Investigating gameplay and gaming experience in an audio-only puzzle game using stressful versus calm ambience

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Catherine Crépault Wibe; [2021]
  Nyckelord :audio engineering; game; soundgame; audiogame; gaming experience; player experience; sound-only game; stressful; calm; ambience; computer game; ljudteknik; spel; ljudspel; stress; lugn; atmosfär; spelupplevelse; dataspel;

  Sammanfattning : This study investigates if gameplay in an audio-only puzzle game differs when the player is feeling stressed or calm. This was done by conducting a test where 14 participants played an audio-only, puzzle game with two levels. One level containing stressful ambience and the other level containing calm ambience. LÄS MER

 5. 5. animo- "Engaging children in storytelling activity through physical play”

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ashutosh Biltharia; [2021]
  Nyckelord :Interaction Design; User Experience Design; Design for Play; Designing for Children; Physical Play; Children engagement; Storytelling;

  Sammanfattning : Today’s generation is born with digital devices like computers, tablets, smartphones, and gaming consoles. Children’s passive engagement with digital mediums (digital devices and the content they offer) has become a primary concern for parents because it limits children’s learning opportunities through physical play. LÄS MER