Sökning: "gay"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet gay.

 1. 1. Kabīrs många ansikten : En analys av Bhisham Sahnis dramatext Kabirā khaḍā bazār meṃ

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Felix Rosén; [2020]
  Nyckelord :Kabīr; Sant; Nirguṇa; Bhakti; Sahni; Bhisham; Nayī Kahānī; Kabirā khaḍā bazār meṃ; Tagore; Rabindranath; Underhill; Evelyn; Hess; Linda.; Kabīr; Sant; Nirguṇa; Bhakti; Sahni; Bhisham; Nayī Kahānī; Kabirā khaḍā bazār meṃ; Kabīr; Sant; Nirguṇa; Bhakti; Sahni; Bhisham; Nayī Kahānī; Kabirā khaḍā bazār meṃ; Tagore; Rabindranath; Underhill; Evelyn; Hess; Linda.;

  Sammanfattning : Kabīr stands as one of the most, if not the most, influential nirguṇbhakti poet of the so-called Sant movement in northern India during the 15th century. Even though his fame is far and widely spread, there is no extensive historical evidence regarding his own life. LÄS MER

 2. 2. Peruvian Trainee Teachers as Mestizas. Pedagogies of Tolerance and Respect Towards Gay and Lesbian People

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Magrith Mena Portocarrero; [2020]
  Nyckelord :Tolerance; Respect; Standpoint theory; Gay; Lesbian; Engaged pedagogy; Mestiza consciousness; Nos otras; Gender binary discourse; Border crossing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Given the polarized political context in Peru that was provoked by the inclusion of LGTBIQ+ identities in the official school curriculum, this study analyzes the meanings that students of pedagogy in Lima ascribe to tolerance and respect towards gay and lesbian people, and how these meanings inform their pedagogical practices. Based on two focus groups and eight individual interviews grounded in standpoint theory, this study engages in a dialogue with the work of Wendy Brown regarding tolerance. LÄS MER

 3. 3. Psykologers kliniska färdigheter att arbeta med hbtq-personer : En kvantitativ studie med utvärdering av ett självskattningsformulär i svensk hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linus Frimodig; Kajsa Tenglid; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ; self-assessment; evaluation; LGBT-DOCSS; clinical skills; psychologists; health care; hbtq; självskattningsformulär; utvärdering; LGBT-DOCSS; kliniska färdigheter; psykolog; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syftet var att översätta och påbörja utvärdering av självskattningsformuläret The Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Development of Clinical Skills Scale (LGBT-DOCSS) i ett urval av psykologer inom hälso- och sjukvården; detta för att kunna undersöka deras kliniska färdigheter att arbeta med hbtq-klienter/patienter. Översättning av LGBT-DOCSS genomfördes, och påståenden relaterade till queer lades till för att inkludera denna grupp. LÄS MER

 4. 4. Western paternalism in Africa - A Comparative Case Study of Nigeria and The Republic of Niger on Gay Rights

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Iyere Igbogbo; [2020]
  Nyckelord :Global politics and Societal changes;

  Sammanfattning : This thesis examined the influence of Western paternalism on the adoption of gay rights by Nigeria and the Republic of Niger. It seeks to provide an answer to the research question: How has Western paternalism determined Nigeria and the Republic of Niger's positions on the adoption of gay rights? The opposition of gay rights is widespread among African countries, and existing research is yet to provide an encompassing explanation for the trend. LÄS MER

 5. 5. ”Dans är gay, kan vi inte gå till gymmet?” : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa bedriver dansundervisning och bemöter didaktiska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ericsson Dan; Kryzanauskas Lukas; [2020]
  Nyckelord :Dans; idrott och hälsa; genus; beröring; exponering; didaktik; högstadiet; pragmatismen;

  Sammanfattning : Internationell och nationell forskning konstaterar att dansundervisningen i idrott och hälsa kan vara problematisk att genomföra på grund av de didaktiska dilemman som potentiellt kan uppkomma. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 7-9 arbetar med det centrala innehållet dans och vilka didaktiska dilemman som uppstår i undervisningen. LÄS MER