Sökning: "geoda"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet geoda.

 1. 1. Gravhögarna på Långön : ett metodtest av statistisk prediktionsmodellering i Norrlands inland

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Tim Granholm; [2020]
  Nyckelord :Prediktionsmodellering; R; Spatial Modellering; Långön;

  Sammanfattning : In an attempt to improve archaeological predictive modeling, two predictive models were developed through QGIS, Excel, GeoDa and R. These models were then tested with statistical quality tests. The first model was a linear regression model similar to that used by the default predictive models used in GIS software. LÄS MER

 2. 2. Rumsliga analyser av protester : En studie av eventuella spridningseffekter bland protester i Afrika under åren 1997-2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tobias Bengtsson; Sara Niima; [2018]
  Nyckelord :politisk geografi; geoda; protester; diffusion; Afrika;

  Sammanfattning : Med denna underökning ville vi pröva en hypotes om att antalet proteser i ett givet land i Af- rika påverkar antalet protester i angränsande länder, det vill säga en analys om geografisk när- het påverkar antalet protester i grannländerna mellan åren 1997 – 2015. Tidigare studier av exempelvis Arabiska våren har nämnt internetanvändning som en tänkbar faktor vid sprid- ningen av protester. LÄS MER