Sökning: "gripenstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet gripenstedt.

 1. 1. Hållbara fonder – En bättre investering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Brynholt; Ebba Gripenstedt; Dragan Mitic; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsfonder; Globalt marknadsviktat aktieindex; Avkastning; Risk; Riskjusterad avkastning. Sustainable funds; Global market-weighted equity index; Return; Risk-adjusted return.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Jämförelse av prestation mellan hållbarhetsfonder och globalt marknadsviktat aktieindex Seminariedatum: 14 januari 2022 Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Brynholt, Johanna; Gripenstedt, Ebba; Mitic, Dragan Handledare: Jankensgård, Håkan Fem nyckelord: Hållbarhetsfonder, Globalt marknadsviktat aktieindex, Avkastning, Risk, Riskjusterad avkastning. Forskningsfråga: Genererar hållbara fonder i Sverige bättre avkastning än globalt marknadsviktat aktieindex? Har hållbara fonder i Sverige lägre risk än globalt marknadsviktat aktieindex? Har hållbara fonder i Sverige bättre riskjusterad avkastning jämfört med globalt marknadsviktat aktieindex? Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka och skapa förståelse om hur hållbara fonder i Sverige förhåller sig till globalt marknadsviktat aktieindex i fråga om avkastning och risk. LÄS MER

 2. 2. A security analysis in a life science environment : a case study

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Gripenstedt; Joakim Öberg; [2021]
  Nyckelord :Cyber-security in life-science; Cyberbiosecurity; Remote controlling software; Cyber-attacks; Threat modelling; Yacraf.; Cybersäkerhet inom life science; Fjärrstyrningprogram; Cyberattack; Hotmodellering; Yacraf;

  Sammanfattning : The cyber-threat against life-science is much larger today than just a couple of years back. Companies within the field have valuable information from example R& Din pharmaceuticals, biotech, personal data of vulnerable patients or medical devices and that is something attackers are very much aware of. LÄS MER

 3. 3. Kan LSD-inducerade transpersonella upplevelser främja den interreligiösa förståelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Marie Gripenstedt Stahl; [2014]
  Nyckelord :LSD; Stanislav Grof; transpersonella upplevelser; inter-religiös förståelse; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : I have studied the results that Stanislav Grof reports from his research into nonordinary states of consciousness induced by LSD. The focus has been on the transpersonal domain, which mediates experiential identification with other species and mythic figures, visits to archetypical realms, access to past life memories, and union with the cosmic creative principle. LÄS MER