Sökning: "helena tegner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden helena tegner.

  1. 1. FÖDD TILL ATT VARA SJUKSKÖTERSKA?

    Kandidat-uppsats,

    Författare :David H. Berggren; Helena Tegnér; [2016-01-28]
    Nyckelord :Professionell identitet; Stereotyper; Sjuksköterskans profession; Omvårdnad; Professionell status; Sjuksköterskestudenter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns stereotypa bilder av sjuksköterskan och missuppfattningar om vad sjuksköterskeprofessionen innebär. Dessa bilder kan påverka sjuksköterskors professionella identitet. Utöver detta påverkas även rekrytering till sjuksköterskeutbildningar. Syfte: Att beskriva bilder av Sjuksköterskan. LÄS MER