Sökning: "high speed-rail"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden high speed-rail.

 1. 1. Kapacitetsanalys Malmö-Hässleholm år 2035

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jonatan Borg; Anton Engström; [2019]
  Nyckelord :Järnväg; Södra stambanan; kapacitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Järnvägens infrastruktur i Skåne har på många ställen nått sin maximala kapacitet. Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm är i dagsläget en av Sveriges mest belastade järnvägar. Sträckan är viktig för persontrafik, men även godstrafik då järnvägen kopplar samman Skåne med kontinenten och övriga Sverige. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan 2D- och 3D-fastigheter för station och spårsträcka i upphöjt läge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexis Donoyan; Emil Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This document is a degree project written at the University of Gavle. By station and track section in elevated position is meant that they lie on a plane above the ground surface. Previously, ground planes in the air with the help of 3D properties have never been implemented in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet och regional tillväxt. Vilka konsekvenser ger transportinfrastruktur för nya regioner och vilka är drivkrafterna bakom regional tillväxt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Peder Starberg; [2018]
  Nyckelord :accessibility; regional development; transport geography; high speed-rail; Hyperloop; Science General;

  Sammanfattning : This bachelor thesis investigates how investments in new sets of transportation infrastructures could affect regional development. By using central theories for transportation geography and regional development, empirical comparison and interviews with experts within the field and politicians, this paper answer four different research questions to discuss the purpose of the thesis. LÄS MER

 4. 4. En hastighetsstudie på sträckan Malmö-Stockholm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Hampus Svensson; [2018]
  Nyckelord :höghastighetsjärnväg; framtid; sverige; rejlers; lth; hastighet; kapacitet; kostnad; velaro e; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increased population in Sweden entails that the transport needs also increases. To increase the transport needs also a capacity improvement. The increased transport needs entails shall be in operation in year 2035. LÄS MER

 5. 5. Transportinfrastruktursatsningars påverkan på fastighetsvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Öhman; [2018]
  Nyckelord :Värdeåterföring; värdeteori; fastighetsvärde; urban ekonomi; transportinfrastruktur; järnväg; pendeltåg; värdeförändring; Skåne; regressionsanalys; hedonisk prissättning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In connection with the planned high-speed rail links between Stockholm and Gothenburg / Malmö, the government has appointed a committee to negotiate a co-financing solutions for the project. This group, Sverigeförhandlingen, was also commissioned by the government to draw up a bill for how property owners, who benefit from public investment, could voluntarily return parts of this value increase back to society, to be used as funding source for the project. LÄS MER