Sökning: "hypertoni behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden hypertoni behandling.

 1. 1. Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecka Mjösberg; Emma Munch; [2019-06-25]
  Nyckelord :magnesium; supplementering; metabola syndromet; hypertoni; blodtryck; magnesium; supplementation; metabolic syndrome; hypertension; blood pressure;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Interventioner i relation till följsamhet hos patienter med hypertonibehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jennifer Alvarsson; Badh Ellen; [2019]
  Nyckelord :omvårdnad; följsamhet; hypertoni; intervention;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypertoni är en global folksjukdom som leder till stora kostnader för samhället och lidande för individen. Läkemedel och livsstilsförändringar utgör behandlingen. Sjuksköterskan har en central roll i hypertonibehandling, studier visar dock att följsamhet till behandling är låg. LÄS MER

 3. 3. Hur vuxna personer upplever egenvård vid hypertoni

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carolina Licht; Frida Petterson; [2019]
  Nyckelord :Qualitative; experiences; litterature overview; patients perspective self-care.; Egenvård; kvalitativ; litteraturöversikt; patientperspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En miljard människor i världen lever med hypertoni. Hypertoni är en riskfaktor till flera allvarliga sjukdomar och dödsfall. Med behandling i ett tidigt stadium kan risken för komplikationer minska. Följsamheten till egenvård vid hypertoni är relativt låg och alla patienter hanterar sina egenvårdsstrategier på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. "Dags för förändring" : en litteraturöversikt om hur sjuksköterskan kan främja hälsosamma livsstilsförändingar vid hypertoni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Davidson Alexandra; Sandra Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; Hälsa; KASAM; Livsstilsförändringar; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni, högt blodtryck, är idag en modern folksjukdom på grund av att det råder en ofullständig behandling av sjukdomstillståndet. Det höga blodtrycket blir dessutom allt svårare att behandla på grund av de levnadsvanor och den livsstil människor har idag. LÄS MER

 5. 5. Administrativ årskontroll på vårdcentral med fokus påpersonalens upplevelse och medicinsk kontroll avhypertoni

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Malin Leoo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2015 infördes ett projekt på vårdcentralen i Kil i Värmland som syftade till att minskaväntelistorna och effektivisera kallelsesystemet. Projektet genererade konceptet administrativårskontroll som innebär att patienter med vissa kroniska sjukdomar själva får mätaparametrar, fylla i läkemedelslista samt lämna blodprover utan fysiskt läkarbesök. LÄS MER