Sökning: "i dagspress"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade orden i dagspress.

 1. 1. FINNS DÄR ETT SAMBAND MELLAN ETT LÅGT FÖRTROENDE FÖR TRADITIONELLA NYHETSMEDIER OCH LÄSANDE AV ALTERNATIV MEDIA? Vilka blir konsekvenserna när konsumenter upplever att de inte kan lita på radio, tv och dagspress?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Patrik Eriksson; [2022-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har idag tillgång till information och nyheter via olika medier såsom radio, tv och tidningar. Samtidigt med detta finns där människor som inte tror att det vi blir informerade om är sant, att nyhetsmedier censurerar incidenter och förmedlar vinklade skildringar. LÄS MER

 2. 2. Svensk dagspress porträttering av migranter : En kvalitativ textanalys av den positiva, neutrala och negativa porträtteringen av migranter i svensk traditionell media

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ textanalytisk studie vars syfte är att undersöka hur porträtteringen av migranter ser ut i svensk dagspress, och framför allt hur den negativa porträtteringen ser ut eftersom tidigare forskning har pekat på att denna är vanligast förekommande när det gäller porträtteringen av invandrare och flyktingar. Resultatet av studien var att den negativa porträtteringen av migranter är vanligast 2019, detta i enlighet med vad som var förväntat utifrån tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Hedersförtryck och Social kontroll En innehållsanalys av svensk medierapportering om hedersförtryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Gentijana Voca; [2022]
  Nyckelord :Social kontroll; hedersförtryck; våld; skam; skuldkänslor; bestraffning; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Författare: Gentijana Voca Titel: Hedersförtryck och Social kontroll. En innehållsanalys av svensk medierapportering om hedersförtryck. LÄS MER

 4. 4. "Upp till allvarlig kamp mot kaffemissbruket!" : Kaffemissbruksfrågan i svensk dagspress 1910-1940

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Magne Eklund; [2022]
  Nyckelord :kaffemissbruk: Norrskensflamman: Reformatorn: Dagens Nyheter: kaffe: missbruk: koffein: hälsa: Norrland: nykterhetsrörelsen;

  Sammanfattning : 1911 the Swedish MP Carl Lindhagen, introduced a bill to the second chamber in which he demanded an investigation into the question about the Swedish coffee abuse (kaffemissbruk). The issue was up for debate on several occasions and in 1929 the parliament demanded, for the second time, an investigation into feasible measures against the misuse of coffee. LÄS MER

 5. 5. "Mången god föreställning hade där gifvits" : En teaterhistorisk undersökning av Kristinehamns teaterverksamhet under det långa 1800-talet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Andersson; [2022]
  Nyckelord :theatre; theatre history; theatrical establishment; local history; play; plays; teatre companies; 19th century theatre; the long 19th century; Kristinehamn; Sweden; shows; teater; teaterhistoria; teaterverksamhet; lokalhistoria; pjäs; pjäser; teatersällskap; 1800-talsteater; det långa 1800-talet; Kristinehamn; föreställning;

  Sammanfattning : This thesis addresses the theatrical establishment in Kristinehamn during the long 19th century, with notable focus between the years 1835-1902. The thesis seeks to identify an overall picture of the theatrical influence in the city through an understanding of theatrical occurrences during the chosen timeline. LÄS MER