Sökning: "isolerad träning fotboll"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden isolerad träning fotboll.

 1. 1. En ungdomstränares interagerande med fotbollsspelare under träning : Ur ett motivations- och lärandeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alfred Johansson; Mattias Stenman; [2017]
  Nyckelord :Fotboll; Tränare; Motivation; Feedback; Self Determination Theory; Achievement Goal Theory; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur en tränare i ett ungdomsakademilag bedrev fotbollsträning och interagerade med spelarna utifrån ett motivations- och inlärningsperspektiv. Detta ledde fram till följande frågeställningar: Utifrån Self-Determination Theory, var tränaren i sitt interagerande med spelarna övervägande autonomistödjande eller kontrollerande? Utifrån Achievement Goal Theory, var tränaren i sitt interagerande med spelarna övervägande uppgiftsorienterad eller ego-orienterad? Hur stor del av fotbollsträningen var isolerad kontra funktionell? Metod I studien deltog en tränare för ett akademilag i fotboll. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av tillslagsprecision i fotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Viktor Alf; Linus Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Soccer; football; precision; shooting; passing; Precision; fotboll; skott; passningar;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien är att analysera tillslagsprecision i fotboll och jämföra eventuella skillnader mellan juniorer och seniorer på både herr- och damsidan.MetodTotalt 30 elitspelare varav 16 herrar och 14 damer utförde tester i tillslagsprecision. De färdigheter som testades var passning och skott. LÄS MER

 3. 3. Snabbhet. Ett avgörande moment i elitfotboll. En studie om forskning, utbildning och praktiskt utförande av snabbhetsträning i svensk elitfotboll. - Speed - a crucial moment in elite soccer. A study on research, education and practical execution of explosive training in elite Swedish soccer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fredrik Crépin; [2008]
  Nyckelord :explosivitet; snabbhet; fotboll; träning; utbildning; high-intensity training; education; sprints; soccer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med studien var att undersöka svenska fotbollsspelares rörelsemönster och kravprofil för att analysera betydelsen av explosivitets- och snabbhetsträning och dessutom analysera prioriteten och värdet av den här träningen i den vetenskapliga litteraturen, i tränarutbildningen och i praktiken. Metod: Begreppet snabbhetsträning har analyserats utifrån tre perspektiv; Forskningens, Utbildningens och det Praktiska utförandets perspektiv. LÄS MER