Sökning: "jag och min familj"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden jag och min familj.

 1. 1. Abode - Memories of houses

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Carina Fogde; [2020-07-09]
  Nyckelord :House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Sammanfattning : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. LÄS MER

 2. 2. Celia betyder himmel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mari Jagdell; [2020]
  Nyckelord :kreativt skrivande; roman; uppväxt; klass;

  Sammanfattning : Abstrakt Min text är tänkt att ingå som en del av en roman som jag påbörjade förra läsåret. Detta är en fortsättning på det jag påbörjade då. Texten handlar om Celia som växer upp som enda barnet i ett hem med alkoholmissbruk och ovanpå det, sexuella övergrepp. LÄS MER

 3. 3. Från förälder till behållare En sociolingvistisk undersökning av hur kvinnor beskrivs i surrogatmödraskapsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Fanny Rosberg; [2019-09-19]
  Nyckelord :sociolingvistik; samtalsanalys; surrogatmödraskap; genus; barn; familj;

  Sammanfattning : De senaste åren har antalet barn som är födda av en surrogatmamma ökat i Sverige samtidigt som antalet barn som kommer till Sverige genom adoption minskat. 2011 publicerar Kajsa Ekis Ekman en bok som diskuterar förhållandet mellan prostitution och surrogatmödraskap och 2016 görs en statlig offentlig utredning som bland annat behandlar surrogatmödraskap. LÄS MER

 4. 4. Det politiska äktenskapet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Wilke; [2019-06-27]
  Nyckelord :makt; Pompeius; politisk maktkamp; kvinnor i antiken; ;

  Sammanfattning : Pompeius Magnus fem äktenskap är ett mycket tydligt exempel på hur iden med det politiska äktenskapet kunde te sig under senrepubliken och bildar därmed bakgrund till denna uppsats. Jag har två syften med uppsatsen: Det första är att granska och undersöka vilka fördelar Pompeius ville uppnå, i den politiska maktkampen, med varje äktenskap. LÄS MER

 5. 5. Vem är jag som anhörig när min familjemedlem blir akut sjuk : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Gabriella Janus; Michaela Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Acute ill; Experience; Family member; Literature study; Relative;

  Sammanfattning : Background: In the year 2016 there were over 2 million acute ill adults who visited the emergency department and of those 2 million, 1,3 million were being remitted. The definition of being acute ill is a person who needed emergency care. The nurses' role in the emergency care was to evaluate and prioritize the acute ill medical need. LÄS MER