Sökning: "kateterrelaterade infektioner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kateterrelaterade infektioner.

 1. 1. Förebyggande åtgärder för att minska CVK-relaterade infektioner inom intensivvården : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Nygren; Erika Nyåkers; [2018]
  Nyckelord :Patient safety; central venous catheters CVC ; catheter related infections; critical care; Patientsäkerhet; centrala venkatetrar CVK ; kateterrelaterade infektioner; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem inom dagens sjukvård och en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom intensivvården är kateterrelaterade. En central venkateter (CVK) är en kärlaccess som är vanligt förekommande inom intensivvården och handhavandet av dessa utförs till största del av sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga CVK-relaterade infektioner - en litteraturstudie om sjuksköterskans åtgärder

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Christina Björklund; Anna Fagring; [2016]
  Nyckelord :Central venkateter; Infektion; Vårdrelaterade infektioner; Förebygga; Sjuksköterska; Central venous catheter; Hospital acquired infections; Infection; Nurse; Prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centrala venkatetrar förekommer idag inte bara på intensivvårdsavdelningar utan har även blivit en vanlig företeelse på vårdavdelningar där allmänsjuksköterskan arbetar. Med CVK följer risker för infektioner, både lokala och systemiska. LÄS MER