Sökning: "kina fdi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kina fdi.

 1. 1. Kinas ekonomiska expansion på den afrikanska kontinenten : En fallstudie av Kinas närvaro i Afrika, med fokus på Kenya

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Axel Reman; Sadredin Mahmoudi; [2019]
  Nyckelord :Kina; Kenya; Imperialism; “världssystemteori”;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explain China’s growing economic presence in Africa through a case study regarding the relationship with Kenya, as well as to highlight the specific features of this presence. In order to achieve this goal, two theoretical perspectives will be applied to examine the data. LÄS MER

 2. 2. Vad attraherar utländska direktinvesteringar? : Om FDI och Utveckling i Brasilien

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dahl Jesper; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utländska direktinvesteringar är avgörande för en regions utveckling. Investerarna i sin tur är intresserade att investera i miljöer där det finns positiva förutsättningar för en lyckad investering. LÄS MER

 3. 3. NORDIC DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS IN AFRICA : ANALYSIS BASED ON THE CONTROL OF INVESTMENT THROUGH FUND

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ludan Yang; Qubo Chen; [2011]
  Nyckelord :FDI; DFI; Limited Partnership; Control; Monitor; Private Equity; Development Effect;

  Sammanfattning : Nordic Development Finance Institutions (DFIs) play an important role in providing sustainable development for Africa which accordance with their mandates.  By investing in private equity Funds in Africa, investee companies have covered various sectors inAfricawhich may not only improve economic development but also increase employment. LÄS MER

 4. 4. Regionala inkomstskillander i Kina : Varför har skillnaderna mellan regionerna ökat?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; [2010]
  Nyckelord :Kina; 
inkomstskillnader; 
 Solowmodellen; 
endogen
tillväxtteori; 
 FDI
;

  Sammanfattning : Kina
 har
 under
 de
 senaste
 30
 åren
 haft
 en
 ekonomisk
 tillväxt
 med
 närmare
 10
 procent
 per
 år.
 Men
 i
 takt
 med
 den
 ekonomiska
 utvecklingen
 har
 också
 inkomstskillnaderna
 mellan
 kust‐
 och
 inlandsregionerna
 ökat. LÄS MER

 5. 5. Kampen mellan globala hightechföretagen i framtiden : En framtidsstudie om konkurrensen mellan hightechföretag från Indien, Kina och Västvärlden.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Fredrik Kristoffersen; Rickard Wagman; [2008]
  Nyckelord :Indien; Kina; Västvärlden; hightech; framtid; prognoser; global; konkurrens; flexibilitet; APT; BRIK; BRIC; tillväxt; framtidsstudie;

  Sammanfattning : Undersökningen har karaktären av en framtidsstudie med syftet att undersöka konkurrenssituationen mellan hightechföretag från Indien och Kina med hightechföretag från Västvärlden. Detta för att göra prognoser kring framtiden. Även de faktorer som är viktiga för hightechföretags framgång i framtiden har undersökts. LÄS MER