Sökning: "Paneldata"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet Paneldata.

 1. 1. Köper flygresenärer biljetter trots konkursrisk? En kvantitativ studie om konsumenters syn på konkursrisk i flygbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elof Hallin; Richard Petersen; [2020-05-05]
  Nyckelord :Risk; Flygbolag; Konkurs; Konsumentbeteende; Förutbetalda intäkter; Förbokade flygresor; Altman Z-värde; Volatilitet; Finansiell stress;

  Sammanfattning : This report aims to analyse if there is a connection between the risk of bankruptcy of anairline company and the amount of prebooked tickets made by the customers. In the airlineindustry, booking and paying is made at the same time. LÄS MER

 2. 2. FINNS DET EN EUROEFFEKT PÅ HANDELN? - En regressionsanalys av paneldata med gravitationsmodellen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Ljungqvist; [2020-04-14]
  Nyckelord :Euroeffekten; Roseeffekten; handel; EMU; euro; gravitationsmodellen; internationell ekonomi;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis’s purpose was to clarify recent questions on the euro effect, the effect that says that two countries who share the euro will trade more with each other, compared to countries that do not share the euro. Some authors have suggested that the euro effect in recent years has been significantly weaker than earlier studies have suggested. LÄS MER

 3. 3. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER

 4. 4. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 5. 5. Blir företag bättre med tiden? – En studie om hur företagsålder påverkar konkurrensfördelar inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Smedmark; Daniel Åhré; Frida Mattsson; [2020]
  Nyckelord :IT-branschen; EBITDA-marginal; företagsålder; konkurrensfördelar; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Blir företag bättre med tiden? – En studie om hur företagsålder påverkar konkurrensfördelar inom IT-branschen Seminariedatum: 2020–06–03 Ämne/kurs: FEKH19 Författare: Caroline Smedmark, Daniel Åhré & Frida Mattsson Handledare: Niklas L. Hallberg Nyckelord: IT-branschen, EBITDA-marginal, företagsålder, konkurrensfördelar Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida det går att påvisa ett samband mellan företagsålder och konkurrensfördelar inom IT-branschen. LÄS MER