Sökning: "avkastning på totalt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden avkastning på totalt kapital.

 1. 1. Redovisning inför konkurs : Mönster i redovisandet av nyckeltal inför konkurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Nohlgren; Jonathan Styrlander; [2019]
  Nyckelord :Konkurs;

  Sammanfattning : Titel: ”Redovisning inför konkurs” Bakgrund: Konkurser sker varje år och drabbar tusentals individer. Forskare har tagitfram många modeller för att se hur företagens ekonomiska situation ser ut, men ingenhar tidigare undersökt hur många nyckeltal som redovisas och hur förändringen ser ut iantalet när konkursen närmas. LÄS MER

 2. 2. Kan man låna sig till lönsamhet? : En sambandsanalys mellan kapitalstruktur och lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jack Lidberg; Bashar Said; [2019]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Lönsamhet; Skuldsättningsgrad; SMF; Avkastning på totalt kapital; Avkastning på eget kapital; Modigliani Miller; Agency theory; The pecking order theory; trade off theory; The growth cycle theory; The markettiming theory; IT-branschen; Tillverkning- och industribranschen;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this study was to examine the conjunction between leverage and profitability within Swedish small- and medium sized enterprises. Parallel, the study also aimed to examine whether any industry-specific differences could be noted. LÄS MER

 3. 3. Factors Determining Wealth Creation from Divestitures in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Karim Stiti; [2018]
  Nyckelord :Divestiture; refocusing hypothesis; size effect; ROA; ROE; Equity Ratio; Financial Distress; Optimal Portfolio Management;

  Sammanfattning : Divestitures have grown in importance and popularity over the years, rivaling other strategic transactions in mergers and acquisitions. The dominating opinion in academic research is that divestitures overall generate an abnormal return for the parent company stock. LÄS MER

 4. 4. Presterar hållbara företag bättre? : En kvantitativ studie om CSR-påverkan på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rosa Dealzi; Lalan Samin; [2018]
  Nyckelord :CSR; CFP; profitability; Tobin’s Q; Return on Equity; Return on Assets; CSR; CFP; Lönsamhet; Tobin s Q; Avkastning på eget kapital; Avkastning på Totalt kapital; Vinstmarginal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällsintresset bland konsumenter har ökat, vilket har bidragit till att både svenska och internationella företag måste agera och ta sitt sociala ansvar.  Hållbarhet berör alla företag runt om i världen och i takt med detta skapas en angelägenhet för företag att arbeta i linje med CSR (Corporate Social Responsibility). LÄS MER

 5. 5. Tillväxt, lönsamhet och kvinnor : En jämförande studie av lönsamheten i mäns och kvinnors företag med hjälp av finansiella nyckeltal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Britta Göthberg; [2018]
  Nyckelord :Growth; Profitability; Key Figures; Gender; Women; Men; Business; Tillväxt; Lönsamhet; Nyckeltal; Kön; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund/problemdiskussion: En generell uppfattning traditionellt är att kvinnor som ledare och företagare inte är lika framgångsrika som män, men i dagens samhälle kanske det inte är kön som bestämmer om en person kan driva lönsamma företag eller inte? Tillväxt är viktigt för att bibehålla och utveckla välfärd och kvinnliga företagare är en stor outnyttjad potentiell källa till ökad tillväxt. Totalt i Sverige är drygt en fjärdedel av företagarna kvinnor och visar inga tendenser till att öka. LÄS MER