Sökning: "kronindex"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kronindex.

 1. 1. Kan växelkursen ge exporten en skjuts? : En studie om växelkursens påverkan på svensk export

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lars Winnansson; Jens Lepikko; [2020]
  Nyckelord :Exchange-rate; ARDL; Volatility; Export; Exchange-rate fluctuations; ECM; Växelkurs; ARDL; Volatilitet; Export; Kronindex; Växelkursfluktuationer; ECM;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om växelkursen har en påverkan på svensk varuexport och om effekten skiljer sig med avseende på varugrupp. För att uppnå syftet används en ARDL-Approach som skattas med hjälp av tidsseriedata från 32 viktiga handelspartners och 10 viktiga varugrupper under perioden januari 1995 till december 2019. LÄS MER

 2. 2. En tolkning av Riksbankens reaktionsfunktion : - vad den är, innebär, samt hur den förändrats

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Tim Stavgren; [2016]
  Nyckelord :riksbanken; reaktionsfunktion; taylors regel; taylorregeln; stefan ingves; urban bäckström; lars heikensten; john taylor; inflationsmålet; inflationsmål; inflationsförväntningar; realtidsdata; produktionsgap; inflationsgap; KIX; kronindex;

  Sammanfattning : En förutsägbar centralbank är en viktig del i teorin för ett väl fungerande inflationsmål med stabil prisstegringstakt på önskvärd nivå. Förutsägbarheten ämnar att styra marknadsagenternas förväntningar i linje med målet sådant att löner och priser sätts efter detta. LÄS MER