Sökning: "kvantitativ tvärsnittstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden kvantitativ tvärsnittstudie.

 1. 1. Hur beskrivs sensoriska egenskaper inom deskriptiv analys? : En kvantitativ tvärsnittstudie av artiklar publicerade 1974-2019

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Linnea Apelman; [2021]
  Nyckelord :descriptive sensory analysis; sensory analysis; sensory evaluation; sensory assessment; generic descriptive analysis; sensory quality; sensory panel; non-sensory specific journals; quantitative descriptive analysis; descriptor category; sensory attribute; attribute descriptor;

  Sammanfattning : Bakgrund Deskriptiv sensorisk analys (DSA) syftar till att beskriva sensoriska egenskaper (attribut) hos livsmedelslprodukter. En bedömarpanel analyserar ett produktprov genom att identifiera, namnge och mäta intensiteten hos ett antal attribut. LÄS MER

 2. 2. Mäklarveteraners motivation och personlighet : En tvärsnittstudie kring de fastighetsmäklare som varit i branschen längst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Linder; Arshia Motamedi; [2021]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; erfarenhet; self determination theory; GCOS; Big Five;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Mäklarveteraners motivation och personlighet Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johanna Linder och Arshia Motamedi Handledare: Jonas Kågström Datum: Maj 2021 Syfte: Syftet med denna studie är att analysera mäklarveteraners motivation och personlighet. Metod: Studien har tillämpat en kvantitativ forskningsansats och ett deduktivt förhållningssätt har praktiserats. LÄS MER

 3. 3. Preoxygenering – It’s complicated. En enkätstudie om anestesisjuksköterskans förhållande till preoxygenering

  Magister-uppsats,

  Författare :Dante Bocangel; Johanna Ågren; [2020-06-26]
  Nyckelord :Preoxygenering; svår luftväg; advocacy; patientsäkerhet; luftvägshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoxygenering är en metod där patienten administreras syrgas innan induktion av generell anestesi. Om den utförs korrekt skapar metoden en buffert av syre i patientens lungor. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan skotthastighet, handgreppstyrka samt skridskohastighet hos manliga elithockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sebastian Frennessen; Jens Ericsson; [2020]
  Nyckelord :puck velocity; skating speed; hand grip strength; ice-hockey.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sportfysioterapeuter hjälper atleter att förbättra sport-specifika förmågor. Inom ishockey är slagskottet den skotteknik som producerar den snabbaste puckhastigheten. Handgreppsstyrka har visat sig vara viktig för en hockeyspelares sport-specifika förmågor och klubbrörelser. LÄS MER

 5. 5. KARTLÄGGNING AV AKTIVITETSGAP HOS PERSONER MED NARKOLEPSI - En prospektiv tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Svensson; Linnea Ivarsson; [2019-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Att ha en god sömn är av stor vikt för att uppnå hälsa och välmående samt för att kroppen ska få återhämtning. Något som kan påverka sömnen är närvaron av sömnrelaterade sjukdomar, som exempelvis narkolepsi. LÄS MER