Sökning: "ledutveckling"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ledutveckling.

 1. 1. Leden rätt genom Skåne : varierad landskapsupplevelse på Skåneleden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktor Erik Jensen; [2015]
  Nyckelord :omväxlande landskapsformationer; vandring; ledutveckling; perception; Region Skåne;

  Sammanfattning : Sedan 2011 är Region Skåne huvudman för vandringsleden Skåneleden och leder dess utveckling. Som utgångspunkt har rapporten Skåneleden – mot en hållbar exportmogen led av internationell standard samt ett dokument med förslag till kvalitetsstandard tagits fram. LÄS MER

 2. 2. Gläntan - ledutveckling ur ett fenomenologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Martin Hellryd; [2015]
  Nyckelord :Culture analysis; Phenomenology; Social Space; Trail development; Trekking; Skåne; Kulturanalys; Etnografi; Fenomenologi; Plats; Vandring; Ledutveckling; Ethnography; Southern Sweden; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Friluftsliv är en växande sektor som innefattar vandringsturism. Varje region med självkänsla utvecklar vandringsleder för att locka vandrare från när och fjärran. I sin strävan att utveckla de mest intressanta och mest tillgängliga lederna anpassas lederna efter besökarens fysiska och psykiska förutsättningar. LÄS MER